Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I SH211 Üçüncü Yarıyıl (Güz) 3 + 0 4

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI2
YARIYILÜçüncü Yarıyıl (Güz)
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Seda Attepe Özden
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Ekolojik/sosyal sistem çerçevesini tanımlayabilecek.
2) İnsanın biyo-psikososyal bir varlık olduğunu kavrayacak
3) Toplumsal, ekonomik ve kültürel yapı, sınıf, yoksulluk, ezilme, ayrımcılık, cinsiyetçilik gibi çevre temelli kavramların davranış ve gelişim üzerindeki etkilerini görebilecek ve ilişkilendirebilecek
4) Farklılık (diversity) kavramının bireyler üzerindeki etkilerini anlayacak
5) Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerine ilişkin gelişimsel görev ve gelişimsel gereksinmeler ile risk ve koruyucu faktörler hakkında gerekli bilgileri edinecek
6) Sosyal hizmet müdahalesi için kuramsal bir temel oluşturacak
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERPsikoloji, Sosyoloji, Sosyal Antropoloji
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Kavramlarının Tanımı, Kullanımı
2. Hafta İnsan Gelişimi ve Gelişim Görevleri Kavramlarının Açıklanması
3. Hafta Doğum Öncesi Gelişim, Doğum Öncesi ve Hamilelik Süresince Bebeği ve Anneyi Olumsuz Etkileyebilecek Olaylar
4. Hafta Bebeklik Döneminde Gelişim
5. Hafta Bebeklik Döneminde Gelişim
6. Hafta İlk Çocukluk Döneminde (2-6 yaş) Gelişim
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta İlk Çocukluk Döneminde (2-6 yaş) Gelişiminde Riskler
9. Hafta Orta Çocukluk Döneminde (6-12 yaş) Gelişim
10. Hafta Orta Çocukluk Döneminde (6-12 yaş) Gelişimi ve Gelişimde Riskler
11. Hafta Ergenlik Döneminde Gelişim (12-21 yaş) Gelişim
12. Hafta Ergenlik Döneminde Gelişim (12-21 yaş) Gelişim ve Gelişimde Riskler
13. Hafta Ruh Sağlığı Kavramının Açıklanması ve Ruhsal Hastalıkların Sınıflandırılması
14. Hafta Ruhsal Hastalıkların Açıklanması
15. Hafta
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR*Baymur, Feriha. Genel Psikoloji. 10.Basım İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1993.
*Çağdaş, Aysel ve Seçer Zarife. Çocuk ve Ergenlerde Sosyal ve Ahlak Gelişimi. İstanbul: Nobel Yayınları, 2002.
*Cüceloğlu, Doğan. İnsan ve Davranışı. Psikolojinin Temel Kavramları. 5. Basım İstanbul: Remzi Kitabevi, 1994.
*Cüceloğlu, Doğan. Yeniden İnsan İnsana. İstanbul:Remzi Kitabevi, 1997.
*Cüceloğlu, Doğan. Yetişkin Çocuklar, Sistem Yayıncılık, 1997.
*Cılga, İbrahim. "Batman'da Genç Kız İntiharları," Toplum ve Sosyal Hizmet. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını. Edt: Cılga, İbrahim. Aliye Mavili Aktaş, Kasım Karataş, Veli Duyan. 13/1, 2002.
*Doğan, İsmail. Akıllı Küçük Çocuk Kültürü ve Çocuk Hakları Üzerine Sosyo-Kültürel Bir İnceleme, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2000.
*Dökmen, Üstün. Yarına Kim Kalacak? Evrenle Uyumlaşma Sürecinde Varolmak, Gelişmek, Uzlaşmak. 3. Baskı. İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2000.
*Gander, Mary. Harry W. Gardiner. Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yayına Hazırlayan: Onur, Bekir. 1. Basım. Ankara: İmge Kitabevi, 1993.
*Hortaçsu, Nuran. Çocuklukta İlişkiler: Ana, Baba, Kardeş ve Arkadaş. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2002
*Hurlock, Elizabeth B. Child Development. Sixth Edition. New York: Mc Graw-Hill, Inc, 1978.
* İçağasıoğlu Çoban, A. (2009). Adölesan evlilikleri Aile ve Toplum. 11(16); 37-51.
*Kağıtçıbaşı, Çiğdem. Yeni İnsan ve İnsanlar, 10. Basım İstanbul: Evrim Yayınevi,Sosyal Psikolojisi Dizisi 1, 1999.
*Kulaksızoğlu, Adnan. Ergenlik Psikolojisi. 2. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1999.
*Postman, Nail. Çocukluğun Yokoluşu, Ankara:İmge Kitabevi, 1995.
*Onur, Bekir. Gelişim Psikolojisi. Ankara: Hacettepe-Taş Kitapçılık Ltd. Şti, 1987.
*Öztürk, Orhan. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 7. Basım Hekimler Yayın Birliği, 1997.
*Pillari, Vimala. Human Behavior in the Sacial Environmant. California: Brooks Cole Publishing Company, 1998.
*Schultz, Duane P. Sydney Ellen Schultz. Modern Psikoloji Tarihi. Çev: Asalay, Y. 1. Basım. İstanbul: Kanüs Yayınları, 2001.
*Uluğtekin, Sevda. "Çocuk Yetiştirme Yöntemleri Açısından Anababa Çocuk İlişkileri," Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi. 2, 1-3:21-69, 1984.
*Yavuzer, Haluk. Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.
*Yörükoğlu, Atalay. Gençlik Çağı. İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım, 1990.
*Yörükoğlu, Atalay. Çocuk Ruh Sağlığı, Çocuğun Kişilik Gelişimi, Yetiştirilmesi ve Ruhsal Sorunları, İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım, 1997.
*Zastrow C, K. Kirst- Ashmen. Understanding of the Human Behavior and the Social Environment. Second Ed. Chicago: Nelson Publishers, 1990.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav135
Ödev110
Mini-Sınav115
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİL
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6
P1           
P2  X   X   X   X   X   X
P3           
P4           
P5      X       X
P6  X   X   X       X
P7      X       X
P8           
P9           
P10  X   X   X   X   X   X
P11    X        
P12  X   X   X   X   X   X
P13  X   X   X   X     X
P14  X   X   X   X   X   X
P15           
P16           
P17