Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II SH212 Dördüncü Yarıyıl (Bahar) 3 + 0 4

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI2
YARIYILDördüncü Yarıyıl (Bahar)
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoktor Öğretim Üyesi Seda Attepe Özden
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Ekolojik/sosyal sistem çerçevesini tanımlayacak.
2) İnsanın biyopsikososyal bir varlık olduğunu kavrayabilecek.
3) Toplumsal, ekonomik ve kültürel yapı, sınıf, yoksulluk, ezilme, ayrımcılık, cinsiyetçilik gibi çevre temelli kavramların davranış ve gelişim üzerindeki etkilerini görebilecek ve ilişkilendirebilecek.
4) Farklılık (diversity) kavramının bireyler üzerindeki etkilerini anlayacak.
5) Genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerinin gelişimsel görevlerini öğrenecek ve gelişimsel gereksinmeler ile risk ve koruyucu faktörler hakkında gerekli bağlantıları kurabilecek.
6) Sosyal hizmet müdahalesi için kuramsal bir temel oluşturabilecek.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERPsikoloji, Sosyoloji, Sosyal Antropoloji, İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Genç Yetişkinlik Dönemi ve Ekolojik Çevre
2. Hafta Genç Yetişkinlik Döneminin Biyolojik ve Psikolojik Yönleri
3. Hafta Genç Yetişkinlik Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri (Aile Kurma, Eş Seçimi, Aile Yaşam Döngüsü)
4. Hafta Genç Yetişkinlik Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri (Ebeveyn ve Çocuklar Arasında Etkili İletişim, Ana Baba Tutumları, Kimi Duygusal ve Davranışsal Sorunlar)
5. Hafta Orta Yaş Döneminin Biyolojik Yönleri (Fiziksel Fonksiyonlar, Duyu Organları, Menopoz-Andropoz, Orta Yaş Krizi).
6. Hafta Orta Yaş Döneminin Psiko-Sosyal Yönleri (Orta Yaşın Gelişimsel Görevleri, İletişim ve Önemi)
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Orta Yaş Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri (Orta Yaş Dönemine İlişkin Makro-Mikro Teoriler, Yoksulluk ve İşsizlik, Aile Sorunları)
9. Hafta Yaşlılık Dönemi ve Ekolojik Çevre.
10. Hafta Yaşlılık Döneminin Biyolojik Yönleri (Yaşlılık Tanımı, Yaşlılık Hastalıkları).
11. Hafta Yaşlılık Döneminin Psikolojik Yönleri (Yaşlılık Döneminin Gelişimsel Görevleri, Başarılı Yaşlanmaya İlişkin Teoriler).
12. Hafta Yaşlılık Döneminin Psikolojik Yönleri (Yaşlılıkta Yaşam Olaylarının Etkisi, Yaşlılığa Ilımlı Psikolojik Hazırlık İçin Yol Göstericiler, Ölüm ve Ötenazi).
13. Hafta Yaşlılık Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri (Son Zamanlarda Keşfedilmiş Azınlık Grubu: Yaşlılık). Yaşlılık Döneminde Karşılaşılan Kimi Sorunlar ve Sosyal Hizmet
14. Hafta Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Bu Rollerin Kişi ve Toplum Üzerindeki Etkileri. Farklılık (Diversity) Kavramı
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAcar, Hakan."Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerde ve Türkiye'de Aile Politikaları," 1.Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu:2000'li Yıllarda Aile Hizmetleri. Ed: Aktaş M. Aliye ve Diğerleri. 157-164, Ankara:9-11 Mayıs 2001.
Acar, Baykara Yüksel. "Yaşlı İstismarı ve İhmali," İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet: Prof. Dr. Nesrin Koşar'a Armağan. Ed.:Karataş Kasım ve Çiğdem Arıkan. 324-330. Ankara:2001.
Aktaş, Ailye Mavili. "Aile İçi Şiddette Sosyal Hizmet Müdahaleleri," Sosyal Hizmet Sempozyumu'96. Toplumsal Gelişme ve Değişme Sürecinde Sosyal Hizmet. Ed.: Karataş, Kasım. 343-352, Ankara:2001.
Arıkan, Çiğdem. "Gözardı Edilen Bir Boyut: Boşanan Ana-Babanın Çocukları," Antropoloji ve Yaşlılık: Prof. Dr. Vedia Emiroğlu'na Armağan. Ed.: Erkan Gönül ve Vedat Işıkhan. 172-179, Ankara:2000.
Arıkan Çiğdem. Yoksulluk Evlilikte Geçimsizlik ve Boşanma. Şafak Matbaacılık., Ankara: 1992.
Baykara, Yüksel, Özlem Cankurtaran Öntaş, Arzu İçağasıoğlu."Yalnız Yaşayan Yaşlılar ve Sorunları," 1.Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu:2000'li Yıllarda Aile Hizmetleri. Ed: Aktaş M. Aliye ve Diğerleri. 330-336, Ankara:9-11 Mayıs 2001.
Duyan Çamur, Gülsüm. "Farklı Döngülerdeki Ailelerin Sosyal, Demografik ve Ekonomik Nitelikleri," 1.Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu:2000'li Yıllarda Aile Hizmetleri. Ed: Aktaş M. Aliye ve Diğerleri. 216-225, Ankara:9-11 Mayıs 2001.
Emiroğlu, Vedia. Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu. Şafak Matbaacılık, Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara: 1995.
Güven, Seval. "Yaşlılıkta Aile İlişkileri," Toplum ve Sosyal Hizmet. Ed.:Uluğtekin Sevda. 1: 92-99, 2000.
Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi. Yaşlılık Gerçeği. Ankara:2004.
Işık, Oğuz. Melih Pınarcıoğlu. Nöbetleşe Yoksulluk. Sultanbeyli Örneği. İletişim Yayınları. 1. Baskı. İstanbul, 2001.
İl, Sunay. "Evlilik ve Eş Seçimi," H.Ü. Sosyal Hizmetler Dergisi. (Deprem Özel Sayısı). 1,10:16-20, 1999.
İkizoğlu, Musa. "Yoksulluk ve Yaşam Kalitesi," Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorunlar: Prof. Dr. Nihal Turan'a Armağan. Ed.:Duyan Veli ve Aliye Mavili Aktaş. 161-169, Ankara:2001.
Kahramanoğlu, Ertan. "Yaşlılık ve Sağlıklı Sosyal Çevre," Yaşam Boyu Sosyal Hizmet: Prof. Dr. Sema Kut'a Armağan. 290-294. Ankara:1999.
Koşar, Nesrin G. Sosyal Hizmetlerde Yaşlı Refahı Alanı. Şafak Matbaacılık, Ankara: 1996.
Lambley, Peter. Orta Yaşın İsyanı. Çev: Semra Eren. HYB Yayıncılık. Birinci Baskı. Ankara:1999.
Onat, Ümit. "Toplumsal Gelişme ve Değişme Sürecinde Yaşlı Hizmetlerinin Düzenlenmesi" Sosyal Hizmet Sempozyumu'96. Toplumsal Gelişme ve Değişme Sürecinde Sosyal Hizmet. 192-198. Ankara:2001.
Onur, Bekir. Gelişim Psikolojisi:Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. İmge Kitabevi Yayınları. 5. Baskı.Ankara:2000.
Öztop, Hülya, Muhteşem Telsiz. "Yaşlı Ana babaların Yetişkin Çocuklarıyla İlişkileri ve Bu Konudaki Beklentileri:Kuşaklararası Bir Değerlendirme," 1. Ulusal Yaşlılık Kongresi. Ed.: Velittin Kalınkara, 285-299.10-11 Ekim 2001, Ankara.
Tufan, Beril. "Elderly in Turkey," İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet: Prof. Dr. Nesrin Koşar'a Armağan. Ed.: Karataş Kasım ve Çiğdem Arıkan. 286-290,2001.
Yahyagil, Mehmet Y. "Toplumsal Değişme Sürecinde Yaşlılık ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler," Sosyal Hizmet Sempozyumu'96. Toplumsal Gelişme ve Değişme Sürecinde Sosyal Hizmet. Ed.:Karataş Kasım.199-208, 2001.
Zastrow, Charles ve Karen Kirst Ashman. Understanding Human Behavior and the Social Environment. Second Edition. Nelson Hall Publishers.Chicago:1990
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Örnek Olay İncelemesi,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav135
Ödev110
Mini-Sınav115
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6
P1           
P2  X   X   X   X   X   X
P3           
P4           
P5      X       X
P6  X   X   X       X
P7      X       X
P8           
P9           
P10  X   X   X   X   X   X
P11    X        
P12  X   X   X   X   X   X
P13  X   X   X   X     X
P14  X   X   X   X   X   X
P15           
P16           
P17