Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI SH214 Dördüncü Yarıyıl (Bahar) 3 + 0 5

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI2
YARIYILDördüncü Yarıyıl (Bahar)
AKTS5
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IÖğretim Görevlisi Emre Özcan
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Bilimsel araştırma yöntem, teknik ve etiğini öğrenecek
2) Sosyal hizmetin ilgilendiği problemleri çözmek ya da ihtiyaçları karşılamak için bu yöntem ve teknikleri kullanabilecek
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Bilim ve Araştırma: Giriş
2. Hafta Metodolojik Yaklaşımlar
3. Hafta Araştırma Çeşitleri, Literatür Taraması
4. Hafta Nicel Araştırma Tasarımı
5. Hafta Nicel Araştırmada Ölçme ve Örnekleme
6. Hafta Nicel Araştırmada Veri Toplama ve Analiz
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Nitel Araştırma Tasarımı
9. Hafta Nitel Araştırmada Ölçme ve örnekleme
10. Hafta Nitel Araştırmada Veri Toplama ve Analiz
11. Hafta Araştırma Raporunun Yazımı
12. Hafta Araştırmada Etik
13. Hafta Sosyal Hizmet ve Araştırma
14. Hafta Genel Değerlendirme ve Kapanış
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARNeuman, Lawrence. (2008) Toplumsal Araştırma Yöntemleri I-II. Çev.: Sedef Özge, Yayınodası Yayıncılık: İstanbul.
Karasar, Niyazi. (19989. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Sekizinci basım. Ankara: Nobel Yayın
Rubin, Allen and Earl Babbie. Research Methods for Social Work. Third Edition. Brooks / Cole Publishing, 1989.
Neuman, W. Lawrence. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon, 2000.
Reid, William J. ve Audrey D. Smith. Research in Social Work. İkinci basılış. New York: Columbia University Press, 1989.
Öngel, Erkan. Araştırmacılar İçin Kimi İstatistiksel Teknikler. Ankara: 1980.
Balcı, Ali. Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Pegema Yayıncılık: Ankara.
Türkdoğan, O. Bilimsel Araştırma Metodolojisi. Timaş Yayıncılık: İstanbul.
Büyüköztürk,Şener. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegema Yayıncılık: Ankara.
Büyüköztürk,Şener. Sosyal Bilimler için İstatistik. Pegema Yayıncılık: Ankara.
Büyüköztürk,Şener. Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Pegema Yayıncılık: Ankara.
Kümbetoğlu, Belkıs. Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Bağlam Yayınları: İstanbul.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Sunum,Eğitim-Uygulama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Devam110
Diğer110
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2
P1   
P2   
P3    X
P4  X   X
P5    X
P6   
P7   
P8   
P9   
P10   
P11   
P12   
P13   
P14   
P15   
P16   
P17