Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
İSTATİSTİK SH216 Dördüncü Yarıyıl (Bahar) 4 + 0 5

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI2
YARIYILDördüncü Yarıyıl (Bahar)
AKTS5
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Mehtap Akçil Ok
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sosyal hizmet alanlarında hizmet verdiği grup hakkında gerekli nicel bilgileri toplayıp veri tabanını oluşturmasının sağlayacak.
2) Mesleği ile ilgili temel kavramları değişkene dönüştürüp, sayısallaştıracak.
3) Elde ettiği sayısal bilgileri uygulamada kullanıp, çeşitli çıkarımlar yapabilecek.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta İstatistiğe neden gereksinim duyarız? İstatistik Nedir? Bilimsel Araştırma ve Veri Toplama Yöntemleri
2. Hafta Değişken, Veri ve Ölçek Türleri, Örnekleme ve Örneklem Yöntemleri
3. Hafta Konum ve Değişim Ölçüleri
4. Hafta Olasılık Dağılımları
5. Hafta Örneklem Dağılımları, Parametre Tahmini ve Güven Aralığı
6. Hafta Hipotez (Önemlilik) Testleri, Normal Dağılıma Uygunluk testi, Varyansların homojenliği testi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Bağımsız Gruplarda (Örneklemlerde) Ortalamalar Arasındaki Farkın Önemlilik Testi, Parametrik Olmayan Karşılığı-Mann Whitney U Testi
9. Hafta Bağımlı Gruplarda Hipotez testleri
10. Hafta Ki-kare testi
11. Hafta Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) ve Çoklu Karşılaştırma Testleri
12. Hafta Tek Yönlü Varyans Analizinin Parametrik Olmayan Karşılığı Kruskall-Wallis Testi
13. Hafta Korelasyon Analizi ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi I
14. Hafta Korelasyon Analizi ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi II
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Prof.Dr.Reha Alpar, ?Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle UYGULAMALI İSTATİSTİK ve GEÇERLİK-GÜVENİRLİK? Detay Yayıncılık, Ankara 2010.
2. Prof. Dr. Kazım Özdamar, ?Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I?, Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Yayını, 1997.
3. Prof. Dr. Kazım Özdamar, ?SPSS ile Biyoistatistik?, Kaan Kitapevi, 1999.
4. Prof. Dr. Aziz Akgül, , ?Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri-SPSS Uygulamaları-? Yükseköğretim Kurulu Matbaası, Ankara, 1997.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Soru-Cevap,Örnek Olay İncelemesi,Eğitim-Uygulama,Proje,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev110
Proje120
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3     
P4  X   X   X
P5      X
P6     
P7     
P8     
P9  X    
P10     
P11     
P12     
P13     
P14     
P15     
P16     
P17