Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SOSYAL HİZMET KURAM VE MÜDAHALESİ II SH218 Dördüncü Yarıyıl (Bahar) 4 + 0 5

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI2
YARIYILDördüncü Yarıyıl (Bahar)
AKTS5
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Münire Arzu İçağasıoğlu Çoban
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sosyal hizmet müdahalesi için gerekli olan temel iletişim becerilerini ve görüşme tekniklerini öğrenecek.
2) Bireylerle ve aile çalışma sürecinde temel ilkeleri ve sosyal hizmet uzmanının rollerini tanımlayacak.
3) Bireylerle ve aile ile sosyal hizmet müdahalesinin aşamalarını ve bu aşamalarda kullanılacak bilgi, beceri ve değerleri kavrayacak.
4) Sosyal hizmet müdahalesi sürecinde kayıt tutmanın önemini ve rapor yazma becerisini geliştirecektir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Görüşme Teknikleri I, sözlü/sözsüz iletişim, gözlem, dinleme, konuşma, soru Sorma, müracaatçıdan gelen soruları cevaplama, anlamın açıklanması, duyguların yansıtılması, savunmacı İletişime yanıt verme, bireyin motivasyonunu arttırmak
2. Hafta Görüşme Teknikleri II, ilk görüşme, ev ziyaretleri, manipülatif müracaatçılarla ilişki kurma, kayıt tutma
3. Hafta Sosyal Hizmette Planlı Değişme Sürecinin Elementleri
4. Hafta Veri toplama ve ön değerlendirme aşaması
5. Hafta Veri toplama ve ön değerlendirme aşaması
6. Hafta Planlama aşaması
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Müdahale aşaması
9. Hafta Müdahale aşaması
10. Hafta Müdahale aşaması
11. Hafta Son değerlendirme ve sonlandırma aşaması
12. Hafta İzleme aşaması
13. Hafta Farklı müracaatçı grupları ile çalışma
14. Hafta Farklı müracaatçı grupları ile çalışma
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAcar, Voltan N. (1994). Terapötik İletişim-Kişilerarası İlişkiler. Geliştirilmiş 2. Baskı. Ertem Matbaacılık. Ankara.
Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri, SHU Derneği Yayını, Yayın No:16 Ankara.
Erkan, G. (1997). Sosyal Hizmette Mülakat. Şafak Matbaacılık. Ankara.
Shefor ,W.B ve Horesi.C. R. (2012). Sosyal Hizmet Uygulaması: Temel Teknikler ve İlkeler. D. Baran Çiftçi (Edt.)
Nika Yayınevi Ankara.
Turan, N. (1999). Sosyal Kişisel Çalışma, Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet, Ed. Veli Duyan, Aydınlar Matbaacılık, Ankara
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Örnek Olay İncelemesi,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Mini-Sınav220
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİLİngilizce
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4
P1  X   X   X   X
P2  X   X   X   X
P3       
P4       
P5  X   X   X   X
P6  X   X   X   X
P7  X   X   X   X
P8       
P9       
P10  X   X   X   X
P11       
P12       
P13       
P14  X   X   X   X
P15       
P16       
P17