Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
ÖZÜRLÜLERLE SOSYAL HİZMET SH254 - 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IÖğretim Görevlisi Emre Özcan
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Özürlülüğün nedenlerini öğrenecek.
2) Özürlülük ile sosyo-ekonomik şartlar arasındaki ilişkiyi kurabilecek.
3) Özürlülere yönelik dışlamanın nedenlerini ve boyutlarını kavrayabilecek
4) Özürlülere yönelik sosyal hizmet müdahale yöntemlerini öğrenecek.
5) Özürlülere yönelik sosyal politikaları öğrenecekler
6) Özürlü bireylerle çalışırken etik yaklaşımın ne olduğunu öğrenecek

DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Özürlülük kavramının tanımlanması ve incelenmesi
2. Hafta Özür türleri ve özellikleri, Özürlülüğe ilişkin modeller
3. Hafta Gelişim dönemlerine göre özürlülüğün birey üzerindeki etkisi
4. Hafta Özürlülük durumuna ilişkin bireyin ve ailenin verdiği tepkiler ve ihtiyaçları
5. Hafta Özürlü bireylerin yaşadığı sorunlar (Bireysel, sosyal, ekonomik)
6. Hafta Özürlü bireylerin hakları
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Rehabilitasyon kavramı ve içeriği
9. Hafta Görme özürlü bireylerle sosyal hizmet uygulaması
10. Hafta İşitme/konuşma özürlülerle sosyal hizmet uygulaması
11. Hafta Zihinsel özürlü bireyler ve aileleriyle sosyal hizmet uygulaması
12. Hafta Ortopedik özürlü bireylerle sosyal hizmet uygulaması
13. Hafta Türkiye'de özürlü bireyler için eğitim hizmetleri, programlar ve sosyal hizmetler.
14. Hafta Genel değerlendirme
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAcar, Hakan. "İnsan Haklarının Uygulanması, Küreselleşme ve Engelli Hakları," Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 2,1:91-101, 2002.
Arıkan, Çiğdem. "Sağlık Alanında Ekip Çalışması," Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi. 7,1-2-3: 46-58, 1989.
Arıkan, Çiğdem. "Fiziksel Özürlü Kadınların Evlilik Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları," Görme Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları. Ankara. 24-25 Mart 2000. Yay.Haz.: Kasım Karataş. Ankara: Körler Federasyonu, 2001.
Arıkan, Çiğdem. Görme Özürlü Kadınlar: Sorunlar, Beklentiler, Çözüm Önerileri. Ankara : Körler Federasyonu, 2001.
Arıkan, Çiğdem. "Aile ve Özürlülük: Görme Özürlüler Derneği'ne Üye Özürlü Aileleri Üzerine Bir Araştırma," Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 1, 1: 45-60, 2001.
Arıkan, Çiğdem. "Sosyal Model Çerçevesinde Özürlülüğe Yaklaşım," Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 2, 1: 11-25, 2002.
Arıkan, Çiğdem. "Sosyal Model ve Sosyal Hizmet Uygulamaları," Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 2, 2: 57-66, 2002.
Bulut,Işıl. "Özel Eğitimde Ekip Çalışması ve Sosyal Hizmet," I. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Ankara, 11-12 Kasım 1992. İstanbul: YA-PA, 1995.
Bulut, Işıl. "Özel Eğitimde Ekip Çalışması ve Sosyal Hizmet," Saray Rehabilitasyon Bilim Dergisi.1:27- 31, 1999.
Cankurtaran-Öntaş, Özlem. "Sosyal Hizmette Özürlülere İlişkin İki Uygulama Modeli," Toplumla Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet: Sosyal Hizmet Sempozyumu '97. İstanbul,18-20 Eylül 1997. Yay. Haz.: Işıl Bulut ve Özcan Kars. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1998.
Cankurtaran-Öntaş, Özlem. "Özürlülük ve Aile Politikaları," İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet : Prof. Dr. Nesrin Koşar'a Armağan. Yay. Haz.: Kasım Karataş ve Çiğdem Arıkan. Ankara : H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2001.
Demiröz, Filiz. "Okula Devam Eden Ortopedik Özürlü Çocukların Dile Getirdiği Güçlükler ve Sosyal Kişisel Çalışma Uygulamalarında Üretilen Çözüm Yolları," Toplumla Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet: Sosyal Hizmet Sempozyumu '97. İstanbul,18-20 Eylül 1997. Yay. Haz.: Işıl Bulut ve Özcan Kars. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1998.
Demiröz, Filiz. "Görme Özürlü Okullarındaki Sosyal Hizmet Gereksinimi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi," Görme Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları. Ankara, 24-25 Mart 2000. Yay.Haz.: Kasım Karataş. Ankara: Körler Federasyonu, 2001.
Erkan, Gönül. Ortopedik Özürlü Çocukların Kendini Kabul Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu, 1990.
Erkan, Gönül. "Özürlü Çocuklar ve Aileleri," Sosyal Hizmet. 1,4: 42-43, 1991.
Erkan, Gönül. "Anababanın Özürlü Çocuğa Yaklaşımı ve Uyumu," Toplumla Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet: Sosyal Hizmet Sempozyumu '97. İstanbul, 18-20 Eylül 1997. Yay. Haz.: Işıl Bulut ve Özcan Kars. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1998.
Erkan, Gönül. "Oyun ve Özürlü Çocuklar," Prof.Dr.Sema Kut'a Armağan: Yaşam Boyu Sosyal Hizmet . Ed.: Nesrin G.Koşar ve Ed.Yar.: Veli Duyan. Ankara : H.Ü Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1999.
Erkan, Gönül. "Özürlülerle Sosyal Hizmet Uygulamaları," Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 25,4: 34 - 38, 2003 (Halk Sağlığı Özel Eki).
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Sunum,Örnek Olay İncelemesi,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Mini-Sınav230
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLİngilizce
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6
P1          X   X
P2  X   X   X      
P3  X          
P4           
P5  X   X   X   X   X   X
P6  X   X   X   X   X   X
P7           
P8           
P9           
P10        X    
P11    X   X   X   X   X
P12  X       X    
P13            X
P14        X    
P15           
P16           
P17          X   X