Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET SH257 - 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IÖğretim Görevlisi Seval Bekiroğlu
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Toplumsal cinsiyet ve rollerine ilişkin temel kavramları öğrenecek
2) Dünya'da ve Türkiye'de kadın politikalarına ilişkin genel bilgileri edinecek
3) Mikro-mezzo-makro düzeylerde feminist sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacak
4) Kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eleştirel perspektif kazanacak
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Tanışma, derse ilişkin beklentilerin konuşulması. Toplumsal cinsiyet literatüründe temel kavramları tanımak.
2. Hafta Dünya'da ve Türkiye'de kadın hareketinin tarihsel gelişimi
3. Hafta Dünyada ve Türkiye'de Kadın Politikaları. Ulusal ve Uluslar arası Kadın Hakları Sözleşmeleri
4. Hafta Feminizm ve feminist teoriler
5. Hafta Feminist teoriler
6. Hafta Feminist araştırma yöntemi
7. Hafta ARASINAV
8. Hafta Erkeklik ve hegemonik erkeklik tartışmaları: Erkekliğin çocuk, çalışan/işçi, eş ve baba rollerinde farklılaşan özellikleri
9. Hafta Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet
10. Hafta LGBT
11. Hafta Feminist Sosyal Hizmet Uygulamaları (vaka örnekleriyle tartışma)
12. Hafta Feminist Sosyal Hizmet Uygulamaları (vaka örnekleriyle tartışma)
13. Hafta Feminist Sosyal Hizmet Uygulamaları (vaka örnekleriyle tartışma)
14. Hafta Genel değerlendirme
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARScott, W. Joan (2007) Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, İstanbul: Agora Kitaplığı.
Terzi, Özlem (2004) "Avrupa Birliği'nde Toplumsal Cinsiyet Politikaları", Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Kadının Konumu: Kazanımlar, Sorunlar, Umutlar, içinde Der: Fatmagül Berktay, İstanbul: Ka-der Yayınları.
Dominelli, Lena (2002) Feminist Social Work Theory and Practice, Palgrave: London
Buz, Sema (2009) "Feminist Sosyal Hizmet Uygulaması", Toplum ve Sosyal Hizmet, 20 (1), 53-65
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Eğitim-Uygulama,Sunum,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev115
Devam15
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİLİngilizce
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4
P1       
P2  X   X    
P3    X    
P4       
P5      X   X
P6  X   X     X
P7       
P8       
P9       
P10       
P11       
P12      X  
P13       
P14      X  
P15       
P16       
P17