Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA SH311 Beşinci Yarıyıl (Güz) 3 + 0 4

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI3
YARIYILBeşinci Yarıyıl (Güz)
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IÖğretim Görevlisi Emre Özcan
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sosyal hizmet bilim ve mesleğinde sosyal politika ve planlamanın yerini kavrayabileceklerdir.
2) Sosyal hizmette bir makro uygulama olarak kabul edilen sosyal politika oluşturma sürecinde sosyal hizmet uzmanlarının rol ve fonksiyonlarını kavrayabileceklerdir.
3) Sosyal politika oluşturmaya katkı vermenin alanda çalışan uygulamacılar için iş tanımlarının bütünleşik bir parçası olduğunu kavrayabileceklerdir.
4) Planlama kavramı, plan türleri hakkında bilgi kazanabileceklerdir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Sosyal politika ve planlama konularına giriş : sosyal ihtiyaç, refah, sosyal devlet, insani hizmetler gibi temel kavramların analizi; sosyal politika ve sosyal planlamanın tanımı, sosyal hizmet, sosyal politika, sosyal planlama ve sosyal refah arasındaki kavramsal ilişki.
2. Hafta Sosyal politika değerleri: Birey ve iyilik hali, dayanışma, adalet, insan hakları bağımsızlık, demokrasi, devlet vb.
3. Hafta Sosyal politikanın belirleyicileri: Ekonomik etkenler, politik etkenler, kültürel etkenler, aile, toplumun değişim ihtiyacı, sosyal politikayı etkileyen uluslar arası güçler.
4. Hafta Sosyal politikanın araçları: Mevzuat, yönetim, ulusal plan, teknoloji, araştırma, eğitim, insan kaynakları.
5. Hafta Sosyal politikayı biçimlendiren temel düşünce akımları
6. Hafta Sosyal politikayı biçimlendiren temel düşüncele akımlarına devam.
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Sosyal politikanın tarihsel gelişiminin analizi
9. Hafta Sosyal planlamanın temel unsurları.
10. Hafta Sosyal politikanın belirgin alanları : gelir dağılımı, istihdam, sosyal güvenlik, konut, eğitim
11. Hafta Sosyal politikanın belirgin alanları : sağlık, sosyal güvenlik, adli hizmetler, sosyal hizmetler
12. Hafta Sosyal hizmetlerin örgütlenmesi ve hizmet sunum sistemi
13. Hafta Bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin sosyal politika ile ilişkisi.
14. Hafta Dersin Genel Değerlendirilmesi
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Abromovitz, Mimi (1983) "Everyone is on Welfare: The Role of Redistribution in Social Policy Revisited."Social Work, 28,6:440-445.
2. Bouldıng, Kenneth E (1967) "The Boundaries of Social Policy." Social Work, 12,1:3-11
3. Dolgoff, Ralph L. (1992) "Clinicians as Policymakers." Social Casework: The Journal of Contemporary Social Work, 62,5:284- 292.
4. Humpreys, N.A. ve D. S. LAKE (1993) "İntegrating Policy and Practice: The Contribution of Clinical Social Work." Smith College Studies in Social Work, 63,2:177-185.
5. Jansson, Bruce S. (1990) Social Welfare Policy:From Theory to Practice. Wadsworth Publishing Company, Belmont, California
6. Wyers, Norman L (1991)"Policy- Practice in Social Work : Models and Issues." Journal of Social Work Education, 27,3:241-250
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav125
Ödev125
Devam110
Diğer15
Toplam(%)65
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)65
Finalin Başarıya Oranı(%)35
Toplam(%)100
DİL
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4
P1    X   X  
P2       
P3  X     X  
P4       
P5       
P6       
P7       
P8       
P9       
P10       
P11      X  
P12       
P13       
P14       
P15        X
P16       
P17        X