Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ SH312 Altıncı Yarıyıl (Bahar) 3 + 0 4

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI3
YARIYILAltıncı Yarıyıl (Bahar)
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Ertan Kahramanoğlu
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sosyal hizmet yönetimi ile ilgili konulara hakkıyla vakıf olabileceklerdir.
2) Sosyal hizmet alanlarında ilk kademe yöneticilik görevini başarıyla gerçekleştirmede yetkinlik kazanabileceklerdir.
3) Sosyal hizmet değerleri ve etik standartlarının rehberliğinde liderlik görevini yerine getirme gücüne sahip olabileceklerdir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Sosyal Hizmet Yönetimi Dersinin Kapsam ve İçeriği; Dersin Sosyal Hizmet Müfredatı İçinde Yer Almasının Nedenleri; Örgüt ve Yönetim Konularının Sosyal Hizmet Yönünden Önemi.
2. Hafta Örgüt Tanımları ve Analiz; Örgüt Türleri; İnsani Hizmet Örgütleri
3. Hafta Sosyal Hizmet Örgütleri; Sosyal Hizmet Örgütlerinin Sınıflandırılması
4. Hafta Yönetim Tanımları ve Analizi; Yönetim İlkeleri ve Boyutları
5. Hafta Yönetim Süreçleri / İşlevleri: Karar Verme; Planlama; Örgütleme
6. Hafta Yönetim Süreçleri / İşlevleri: İletişim; Etkileme; Eşgüdümleme; Değerlendirme
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Yönetsel İşler: Bütçe - Finansman; İnsan Kaynakları Yönetimi; Raporlama ve Arşiv işleri
9. Hafta Yönetici: Yöneticilikte Profesyonellik; Yönetici Tipleri ve Davranışları; Liderlik;
10. Hafta Yönetici Olarak Sosyal Hizmet Uzmanı
11. Hafta Yönetimde İnsan İlişkileri
12. Hafta Sosyal Hizmet Örgütlerinde Yönetim
13. Hafta Örgüt ve Yönetim Kuramları: Klasik Kuramlar; Neo-Klasik Kuramlar;Modern / Çağdaş Kuramlar; Post Modern Kuramlar
14. Hafta Örgüt ve Yönetim Kuramlarının Sosyal Hizmet Yönetimi Yönünden Değerlendirilmesi
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Banner, David K., Designing Effective Organizations, Thousand Oaks, Sage Publications, 1995
2. Bilson, Andy, Sue Ross, Social Work Management and Practice, Pasific Grove, USA, Wadsworth Group, Books/Cole, 2002
3. Daft, Richard L., Organization Theory and Design, Cincinnati, Ohio, South-Western College Publishing, 1998
4. Eren, Erol, Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), İstanbul, Beta Basım A.Ş., 2003
5. Hasenfeld, Yeheskel, Richard A. English, Human Service Organizations, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1974
6. Keys, Paul R., Leon H. Ginsberg (eds.), New Management in Human Services, Silver Spring, NASW, 1988
7. Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, İstanbul, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti., 2005
8. Netting, F.Ellen, Peter M.Kettner, Steven L.McMurty, Social Work Macro Practice, New York, Longman, 1998
9. Öztürk, Mehmet, İşletme ve Yönetim, İstanbul, Papatya Yayıncılık, 2003
10. Schutz, Harry A. (ed.) Social Work Administration, New York, Council on Social Work Education, 1970
11. Skidmore, Rex A., Social Work Administration, Boston, Allyn and Bacon, 1995
12. Statham, Daphne, Managing Front Line Practice in Social Work, Jessika Kingsley Publishers, 2004
13. Weinbach, Robert W., The Social Worker as Manager, Boston, Pearson Education, Inc., 2003
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Rapor Hazırlama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav125
Ödev125
Diğer110
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1      X
P2     
P3     
P4     
P5     
P6     
P7     
P8     
P9     
P10     
P11     
P12     
P13     
P14     
P15  X   X  
P16     
P17