Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SOSYAL HİZMETLERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SH314 Altıncı Yarıyıl (Bahar) 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI3
YARIYILAltıncı Yarıyıl (Bahar)
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IÖğretim Görevlisi Seyit Sedat Türkeri
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) sosyal hizmetin eğitimi, yönetimi, uygulanması ve sosyal hizmet araştırması süreçlerinde bilgi teknolojilerinin geniş anlamda uygulamaya aktarılması konusunda yetkinlik kazanacaklardır.
2) sosyal hizmet uzmanlarının gerek sosyal hizmet yönetim süreçlerinde, gerek mesleki uygulamalarında, sosyal hizmet kurumlarında kullanılan bilgi teknolojilerine ilişkin (yazılım, donanım, veri tabanı tasarımı, veri tabanı yönetimi, veri tabanı güvenliği vb) konularında bilgilendirme, müracaatçıların eğitim, istihdam ve rehabilitasyonu için gereksinim duyduğu teknolojiler konusunda bilgilendirme ile sosyal hizmetin etik ve değerleri açısından elektronik ortamda kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlenecek, bilgi ve beceri kazanacaklardır.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Bilgi ve Bilgisayar Okuryazarlığı, Bilimsel bilgiye erişim, Temel Bilgi Teknolojileri(TBT), Bilgi ve Bilişim Teknolojileri ile Temel Alt Yapı, e-kütüphane, Hakemli e-dergi, e-kitap, e-imza, Web Tabanlı Eğitim
2. Hafta Enformatik, Enformatiğin uygulama alanları, Sosyal Hizmetlerde Bilişim, Sosyal hizmet yönetim bilgi sistemi(SHYBS),Yönetim Süreçlerinde Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma, Karar Destek Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri
3. Hafta VERİ TABANI(DATABASE)Veri tabanı nedir? Veri tabanı programları/yazılımları (database software), Veri tabanı türleri,Veritabanı sunucuları (Database Server), Veritabanı güvenliği(Database Security), Veritabanı paylaşımı , Veri tabanlarına erişim yetkisi, Veri madenciliği, Veri Tabanı Tasarımı / Veritabanı Yazılımlarının Sistem Analizi, Veri bankası (Veri Ambarı), Veri Analizi Programları, Veri İşleme Sistemleri
4. Hafta Sosyal Hizmet Uygulamalarında Bilgi Paylaşımı, Erişim Yetkisi ve Hukuksal Yapı, Bilgi Sistemlerinde Gizlilik. Kişisel Verilerin Korunması ve Hukuksal Yapı. Bilgi Güvenliği ve Yedekleme
5. Hafta Sosyal Hizmet Uygulamalarında Bilişim: Engelliler ve Bilişim Teknolojileri, Görme engelliler, Bedensel engelliler, Zihinsel engelliler
6. Hafta Adli Sosyal Hizmetlerde Bilişim, Tıbbi Sosyal Hizmetlerde Bilişim
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Bilişim hukuku, Bilişim etiği, Bilişim suçları
9. Hafta Kişisel Bilgilerin, Kişisel Verilerin Güvenliği ve Korunması, Sosyal Hizmetin Etik Değerleri Açısından Bilgi Güvenliği ve Bilgi Teknolojileri Kullanımı
10. Hafta Bilişim Teknolojilerinin Çocukların Gelişimine Etkileri, Çocukların ve Ailelerin Bilişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Risklerden Korunması
11. Hafta Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı, Çocuk Pornografisi ve Çocuk İstismarı, Ailelerin ve çocukların internetin risklerine karşı korunması
12. Hafta Sosyal hizmet Portalı, Çevrimiçi Sosyal Hizmet Danışmanlığı, Süpervizörlük, Telekonferans
13. Hafta Vaka tartışmaları
14. Hafta Değerlendirme
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1)Attila ÖZGİT, Prof.Dr.; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgi İşlem Dairesi, M. Ufuk ÇAĞLAYAN, Doç.Dr. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mustafa AKGÜL, Doç.Dr. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Akademik Bilgi İşlem (Bildiri).
2)AKTAŞ, Z. (2006). ?Bilgi Toplumu ve TÜRKİYE? Konferans ATILIM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çankaya Üniversitesi. 20 Aralık 2006 , Ankara
3)Aydın Köksal, Prof.Dr.; ?Bilişim Sözcüğü Üzerine?, Bilişim Dergisi, Türkiye Bilişim Derneği Yayın Organı.
4)Brian E. Perron, Ph.D.[assistant professor], School of Social Work at the University of Michigan Harry O. Taylor, BA, Master?s Degree Candidate of Public Health and Social Work at the University of Michigan Joseph E. Glass, MSW[doctoral student][NIMH predoctoral fellow], and George Warren Brown School of Social Work, Washington University in St. Louis Jon Margerum-Leys, Ph.D.[associate professor] Educational Technology at Eastern Michigan UniversityInformation and Communication Technologies in Social Work. ?Information and Communication Technologies in Social Work? (Sosyal Hizmette Bilgi ve İletişim Teknolojileri). Published in final edited form as: Adv Soc Work. 2010 ; 11(2): 67?81.
5)Coşkun Can Aktan ve İstiklal Vural., ?Bilgi Toplumu, Yeni Temel Teknolojiler ve Yeni Ekonomi?, Yeni Türkiye, sayı 88. Cilt 1, Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı. 2016.
6)Hüseyin ODABAŞ Örgütlerde Enformasyon ? Bilgi Yönetimi ve Süreci Information?Knowledge Management and Process in Organizations. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
7)Musa ÖZATA, Dr. Şebnem ASLAN Klinik Karar Destek Sistemleri ve Örnek Uygulamalar Clinical Decision Support Systems and Model Applications Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 11 - 17 Ocak 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi
8)Leslie Haddon Social exclusion and information and communication technologies: lessons from studies of single parents and the young elderly New Media and Society, Vol.2, No.4 December 2000.
9)Murat Dener, Murat Dörtler, Abdullah Orman. ?Açık Kaynak Kodlu Veri Madenciliği Programları? . Gazi Üniversitesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü
10)Parker-Oliver, D. & Demiris, G. (2004). Social Work Informatics: A new specialty. Social Work: Vol 51 #2:127- 134. School of Social Work, University of Missouri, Columbia, Missouri 65211, USA.
11)Steve Sawyer, Howard Rosenbaum; Social Informatics in the Information Sciences: Current Activities and Emerging Directions
12)Tuncay,T. (2002). Information Technologies and Social Work, Ankara: H.U. School of Social Work.
13)Sıtkı YILDIZ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Özürlüler İçin Geleceğe Bir Kapı Açmak. (Opening a Gateway to Future for Disabled People through Information and Communication Technologies). Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
13)Ali Serhan Koyuncugil, Nermin Özgülbaş. Veri Madenciliği: Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı ve Uygulamaları. Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Mayıs 2009 21
14)http://www.uiowa.edu/admissions/undergrad/majors/at-iowa/CompSci.html
15)http://www.ecdl.org.tr/tr/Pages/home.aspx
16)http://wweb.uta.edu/projects/sswtech/husita/
17)https://academic.oup.com/sw/article-abstract/51/2/127/1888650
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev120
Diğer110
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2
P1   
P2   
P3   
P4   
P5   
P6   
P7   
P8   
P9  X   X
P10   
P11   
P12   
P13   
P14   
P15   
P16   
P17