Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
AİLELERLE SOSYAL HİZMET SH351 - 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Münire Arzu İçağasıoğlu Çoban
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Aile ile ilgili teori ve teknikleri tanıyacaklar
2) Aileyi bir sistem olarak ele almanın gerekliliğini kavrayacaklardır
3) Aile sorunlarının çözümünde sosyal hizmet yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu kavrayacak ve uygulayacaklardır
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERSosyolojiye Giriş, Psikolojiye Giriş, İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I /II
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Aile Sosyal Hizmeti Nedir?
2. Hafta Aile Sistemine İlişkin Kavramlar: Yapı, Fonksiyon
3. Hafta Aile İle İlgili Teoriler (Patriyarki Teorisi, Yapısal-Fonksiyonel Teori, Modernleşme Teorisi)
4. Hafta Aile İle İlgili Teoriler (Sistem Teorisi, Marksist ve Feminist Teoriler, Eleştirel Teori)
5. Hafta Dünyada ve Türkiye'de Ailedeki Değişim ve Ailelerin Karşılaştığı Sorunlar
6. Hafta Ailelere Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi (İlk Görüşme, Ön Değerlendirme)
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Ailelere Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi (İlk Görüşme, Ön Değerlendirme)
9. Hafta Ailelere Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi (Planlama, Uygulama)
10. Hafta Ailelere Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi (Son Değerlendirme ve İzleme)
11. Hafta Ailede İletişim
12. Hafta Aile İçi Şiddet
13. Hafta Aile Sorunlarında Kullanılabilecek Kısa Dönemli Çözüm Odaklı Mülakat Tekniği
14. Hafta Aile Politikaları ve Türkiye'de Durum
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAshman, K.K., Hall, G.H., (1999). Understanding Generalist Practice, Second ed. Nelson-Hall, Inc., Chicago.
Giddens, Anthony. Sosyoloji. Yayına Hazırlayanlar: Hüseyin Özel ve Cemal Güzel. Ayraç Yayınevi. Ankara:2000.
Kağıtçıbaşı, Çiğdem. Kültürel Psikoloji. Kültür Bağlamında İnsan ve Aile. Sosyal Psikoloji Dizisi:2 Evrim Yayıncılık. İstanbul:2000.
Kandiyoti, Deniz. "Aile Yapısında Değişme ve Süreklilik:Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım." Türkiye'de Ailenin Değişimi Toplumbilimsel İncelemeler. Hazırlayan: Türköz Ender. Türk Sosyal Bilimler Derneği:1984.
Özgüven, İbrahim Ehtem. Evlilik ve Aile Terapisi. PDREM Yayınları. Ankara:2000.
Özgüven, İbrahim Ehtem. Ailede İletişim ve Yaşam, Sistem Ofset, Ankara: 2001.
Poster, Mark. Eleştirel Aile Kuramı. Çev: Hüseyin Tapınç. Ayrıntı Yayınları. İstanbul. 1989.
Turan, Nihal. Sosyal Kişisel Çalışma, Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet, 2.Basım, Aydınlar Matbaası, Ankara:1999.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev120
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİLİngilizce
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1     
P2     
P3     
P4     
P5     
P6  X    
P7     
P8     
P9     
P10      X
P11     
P12    X  
P13     
P14     
P15     
P16     
P17