Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
ADLİ SOSYAL HİZMET SH355 - 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Türk adalet sisteminin örgütlenmesi, işleyişi ve özelliklerini tanıma, her yaş ve cinsiyetteki suçlularla önleyici ve ıslah edici amaçlara yönelik sosyal hizmet müdahalelerini gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Adli sosyal hizmetin tanımı, kapsamı ve temel özellikleri
2. Hafta Kriminoloji bilim dalı / suçbilim,;
3. Hafta Türk adalet sisteminin kuruluş ve işleyiş özellikleri
4. Hafta Suçun önlenmesi ve suçluların ıslahı ile ilgili sosyal hizmet müdahaleleri.
5. Hafta Polis teşkilatı bünyesinde sosyal hizmet uzmanının rol ve görevleri
6. Hafta Çocuk mahkemeleri ve sosyal hizmet uzmanının rol ve görevleri
7. Hafta Ara sınavı.
8. Hafta Suça yönelmiş çocukların ıslahı ve sosyal hizmet uzmanının rol ve görevleri
9. Hafta Yetişkin suçluların ıslahı ve sosyal hizmet uzmanının rol ve görevleri
10. Hafta Denetimli serbestlik (probasyon / probation) hizmetleri ve sosyal hizmet uzmanının rol ve görevleri
11. Hafta Adli tıp ve sosyal hizmet.
12. Hafta Mağdurlara yönelik sosyal hizmet programları ve müdahaleleri
13. Hafta Aile mahkemeleri ve sosyal hizmet uzmanının rol ve görevleri
14. Hafta Dersin Genel Değerlendirilmesi
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARBallar, Suat, Türk Hukukunda Sosyal Hizmet ve Çocuklar, İstanbul, Cem Ofset, 1988
Bardak, Cengiz, Cezaların İnfazı ve İnfaz Müesseseleri, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996
Barker, Robert L., Douglas M. Branson, Forensic Social Work, New York, Haworth Press, 1993
Croall, D.T., Criminal Justice, London, Longman, 1998
İl, Sunay, "Adli Sosyal Hizmet", Psikiyatri Dergisi, Cilt 4, No 2, 2003
Koşar, Nesrin G., Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı, Ankara, Yargıçoğlu
Matbaası, 1989
Loeber, Rolf, David P. Farrington, (eds.), Serious and Violent Juvenile Offenders, Thousand
Oaks, Sage Publication, 1998
McIvor, Gill (ed.), Working with Offenders, Jessica Kingsley Publishers, 1995
McIvor, Gill, Peter Raynor (eds.), Developments in Social Work with Offenders, Jessica
Kingsley Publishers, 2007
Uluğtekin, Sevda, Hükümlü Çocuk ve Yeniden Toplumsallaşma, Ankara, Bizim Büro, 1991
Uluğtekin, Sevda, Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal İnceleme Raporları, Bizim Büro, 1994
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Rapor Hazırlama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav125
Ödev125
Devam110
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLİngilizce
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1  X
P2 
P3 
P4 
P5  X
P6  X
P7 
P8 
P9 
P10  X
P11 
P12  X
P13 
P14  X
P15 
P16  X
P17