Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET SH356 - 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoktor Öğretim Üyesi Seda Attepe Özden
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Psikiyatrik ortamlarda sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonlarını uygulamaya aktarabilecek biçimde kavrayabilecekler.
2) DSM - V 'de sınıflandırılan psikiyatrik bozuklukları gözden geçirecekler.
3) Bu psikiyatrik bozuklukların tedavisinde sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonlarının neler olabileceğini örneklerle tartışabileceklerdir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Psikiyatrik Sosyal Hizmete giriş, Ruh Sağlığı Hizmetleri/Modelleri
2. Hafta Psikiyatrik Sosyal Hizmet Alanında Sosyal Hizmet Uzmanın Rolü
3. Hafta Toplum Temelli Hizmetler ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri/İşleyiş ve Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü
4. Hafta Psikiyatride Sosyal İçermeci Uygulama Bağlamında Kurum Ziyareti
5. Hafta Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü
6. Hafta Çocuklarda Zihinsel Engel, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Otizm (Aile ile Çalışma, Sosyal Hizmet Boyutu)
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Enüresiz, Enkoprezis, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (Aile ile Çalışma, Sosyal Hizmet Boyutu)
9. Hafta Karşı Gelme Karşı Olma Bozukluğu Davranım Bozukluğu (Aileye Yönelik Sosyal Hizmet)
10. Hafta Erişkin Psikiyatri: Öykü Alma, Erişkin Psikiyatrisinde Sosyal Hizmet Uygulamaları
11. Hafta Psikotik Bozukluklarla Çalışma
12. Hafta Anksiyete Bozuklukları ile Çalışma
13. Hafta Duygudurum Bozuklukları ile Çalışma
14. Hafta Yaşlılarda Görülen Psikiyatrik Sorunlar ve Sosyal Hizmet
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Bentley, Kia J., (ed.) (2002) Social Work Practice in Mental Health. Pasific Grove, Wadsworth Group. Brooks / Cole.
2. Baykara. Ayşen, Süha Miral (1998) "Çocuğun ve Ergenin Ruhsal İncelemesi." Psikiyatri Temel Kitabı. (Ed. Güleç C., E. Köroğlu). Hekimler Yayın Birliği. Cilt: 2. S: 1034-1039. Ankara.
3. Bulut, Işıl (1993) Ruh Hastalığının Aile İşlevlerine Etkisi. Ankara. Kılıçaslan Matbaası..
4. Bulut, Işıl (1998) "Psikiyatri Alanı ve Sosyal Hizmet Mesleği". Psikiyatri Temel Kitabı.
(Ed.Güleç.C., E. Köroğlu). Hekimler Yayın Birliği. Cilt: 2. S: 1328-1332. Ankara.
5. Bulut, Işıl, Ertan Kahramanoğlu (1996) "Toplumun Ruh Hastalığı Hakkındaki Görüşleri:Kamuoyu Araştırması." Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi. Ankara.Yıl 6, Sayı 1.
6. Canat. Saynur (1998) "Davranım Bozukluğu." Psikiyatri Temel Kitabı. (Ed.Güleç.C., E. Köroğlu). Hekimler Yayın Birliği. Cilt: 2. S: 1131-1137. Ankara.
7. Canat. Saynur (1998) "Karşı Gelme Bozukluğu." Psikiyatri Temel Kitabı. (Ed.Güleç.C., E. Köroğlu). Hekimler Yayın Birliği. Cilt: 2. S: 1139-1142. Ankara.
8. Fehr, S.S. (2000) Grup Terapisine Giriş, Çeviren: F. Zengin, İstanbul, Sistem Yayıncılık.
9. Germain, C.B. (1985) Advances in Clinical Social Work Practice. Washington D.C., NASW Press.
10. Gökler.Bahar (1996) "Çocuk Psikiyatrisinde Acil Durumlar."Katkı Pediatri Dergisi.17.(5).S:904 - 911.
11. Kahramanoğlu, Ertan (2000) "Psikiyatrik Ortamlarda Sosyal Hizmet." Sağlık ve Toplum, Ankara. Yıl 10.Sayı 1,
12. Kahramanoğlu, Ertan (2000) Therapeutic Social Group Work. Ankara, RANT Matbaacılık.
13. Koptage - İlal, Günsel.(Çev.). (1985) Psikiyatri, Psikosomatik - Psikoterapi. Arkadaş Tıp Kitapları. Sermet Matbaası.Kırklareli - Vize -. S: 211 - 219.
14. Köroğlu. Ertuğrul (1998) "Psikiyatrik Öykü Alma Kılavuzu ve Klinik Psikopatoloji." Psikiyatri Temel Kitabı. (Ed.Güleç.C., E. Köroğlu). Hekimler Yayın Birliği. Cilt: 1. S: 23-63. Ankara.
15. Öktem. Ferhunde (1996)"Dkkat Eksikliği Bozukluğu." Katkı Pediatri Dergisi. 17. (5). S: 826 - 849.
16. Özdemir, Uğur (2000) Türkiye'de Psikiyatrik Sosyal Hizmet. Ankara. Aydınlar Matbaası. 2000.
17. Özdemir. Uğur (2001) "Bir Sosyal Hizmet Alanı Olarak Psikiyatrik Sosyal Hizmetin Tarihsel gelişim Süreci." İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet. Prof. Dr. Nesrin Koşar'a Armağan. (Yayına hazırlayanlar: Kasım Karataş ve Çiğdem Arıkan). H.Ü. Sosyal Hizmetler Y.O. Yayın No: 009 S: 272 - 280. Ankara.
18. Öztürk. M.Orhan (1981) (Ed.).Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Yayını. S: 325 -338. Ankara.
19. Özusta. Şeniz (1996) "Otizm: Tanı ve Ayırıcı Tanı." Katkı Pediatri Dergisi. 17. (5). S: 850 - 863.
20. Sürmeli, Aksın (1997) "Anksiyete Kavramı ve Anksiyete Bozukluklarına Genel Bir Bakış." Psikiyatri Temel Kitabı. (Ed.Güleç.C.,E. Köroğlu). Hekimler Yayın Birliği. Cilt: 1. S: 449 - 459. Ankara.
21. Yazıcı. Olcay (1997) "İkiuçlu Duygu Durum Bozuklukları ve Diğer Duygu Durum Bozuklukları"Psikiyatri Temel Kitabı. (Ed.Güleç.C., E. Köroğlu). Hekimler Yayın Birliği. Cilt: 1. s: 429 - 434. Ankara.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Rapor Hazırlama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Mini-Sınav110
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİL
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1      X
P2      X
P3     
P4      X
P5  X   X   X
P6  X   X   X
P7     
P8     
P9     
P10      X
P11     
P12  X   X   X
P13     
P14      X
P15     
P16  X     X
P17