Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
GERONTOLOJİK SOSYAL HİZMET SH465 - 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Fatma Işıl Bulut
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Yaşlılık döneminin ayırt edici özelliklerini kavrayacak,
2) Yaşlıların psiko-sosyal ve ekonomik sorun ve ihtiyaçlarını saptayabilecek,
3) Yaşlıların sorun ve ihtiyaçlarına yönelik var olan hizmet modellerini çeşitli boyutları ile tanımlayabilecek,
4) Yaşlılara yönelik sosyal hizmet müdahalesinin aşamalarını gerçekleştirebilecek,
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Gerontoloji ve Gerontolojik Sosyal Hizmet Kavramsal Çerçeve.
2. Hafta Yaşlılık, Yaşlılık Dönemi Psiko-Sosyal Gelişimsel Özellikleri.
3. Hafta Yaşlılıkta Psiko Sosyal ve Ekonomik Gereksinimler ve Sorunlar.
4. Hafta Yaşlılarda Mental Bozukluklar (Depresif, Bilişsel Bozukluklar, Fobiler).
5. Hafta Yaşlılarda Demansiyel Bozukluklar I
6. Hafta Yaşlılarda Demansiyel Bozukluklar II
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Yaşlı İstismarı ve İhmali.
9. Hafta Aile İçinde Yaşlıların Karşılaştıkları Sorunlar.
10. Hafta Yaşlı ve Ailesi ile Çalışma.
11. Hafta Evde Bakım Hizmetleri ve Sosyal Hizmet Uygulamaları.
12. Hafta Korunmaya Muhtaç Yaşlılar ve Sosyal Hizmet/ Huzurevlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları: Sorunlar ve Yeni Yönelimler.
13. Hafta Avrupa Ülkelerinde Yaşlılara Yönelik Hizmetler ve Sosyal Hizmet, Ülkemizde Yaşlı Refahı Alanı ve Yaşlılara Yönelik Politikalar
14. Hafta Değerlendirme
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAREmiroğlu, Vedia, Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu, Ankara, Şafak Matbaacılık Ltd. Şti., 1995
Erkan, Gönül, Vedat Işıkhan, (eds.)., Antropoloji ve Yaşlılık, Ankara, H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No 6, 2000
Gökçe-Kutsal, Yeşim (ed.), Geriatri 2002, İstanbul, H.Ü. GEBAM, 2002
Koşar, Nesrin G., Sosyal Hizmetlerde Yaşlı Refahı Alanı, Ankara, Şafak Matbaacılık, 1996
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav120
Ödev130
Diğer110
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4
P1       
P2  X   X   X   X
P3        X
P4       
P5        X
P6  X   X   X   X
P7       
P8       
P9       
P10  X   X   X   X
P11        X
P12  X   X   X   X
P13  X   X   X   X
P14  X   X   X   X
P15       
P16       
P17