Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET SH469 - 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoktor Öğretim Üyesi Seda Attepe Özden
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Bağımlılık alanına ilişkin genel kavram ve tanımlardan haberdar olacak.
2) Bağımlılığın dinamiklerini tanımlayabilecek.
3) Bağımlılığın önlenmesi, bağımlılıkla mücadele, tedavi ve rehabilitasyon hizmet ve politikalarına ilişkin bilgi sahibi olacak.
4) Bağımlı bireylerle ve ailelerine yönelik sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili bilgi ve beceri kazanacaklar.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Giriş
2. Hafta Bağımlılığa İlişkin tanımlamalar, bağımlılık yapıcı maddeler ve özellikleri, bağımlılığın fizyolojisi
3. Hafta Bağımlılığa ilişkin teorik modeller, açıklamalar, sosyal hizmet bakışı ile bağımlılık
4. Hafta Bağımlılıkta risk faktörleri ve koruyucu faktörler
5. Hafta Yaşam dönemlerinde bağımlılık: Ergenlik dönemi ve bağımlılık, Yetişkinlik ve bağımlılık, Yaşlılık ve bağımlılık
6. Hafta Bağımlılıkta önleme stratejileri ve sosyal hizmet
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Yaklaşımı ve Eylem Planı, Bağımlılıkla Mücadelede Sosyal Hizmet
9. Hafta Bağımlılık Rehabilitasyon Programları ve Sosyal Hizmet Uygulamaları
10. Hafta Re-entegrasyon politika ve hizmetleri
11. Hafta Sosyal Re-entegrasyon ve Sosyal Hizmetin Rolü
12. Hafta Bağımlılık ve Medya Etiği
13. Hafta Denetimli Serbestlik Uygulamalarında Madde Kullanımı Ve Bağımlılık Konusundaki Çalışmalar
14. Hafta Genel Değerlendirme ve Kapanış
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARSevin, Ç., E. Erbay (2008) Madde Bağımlılarının Tedavi Sonrası Sosyal Yaşama Uyumları ve Sosyal Hizmet Uygulamaları Bağımlılık Dergisi, Cilt 9, Sayı 1.
Cılga, İ. " Madde Ve Madde Kullanımı İle Mücadelede Ulusal Politika Ve Strateji Öncelikleri" Toplum ve Sosyal Hizmet, 2009; 20(1):7-22
Ögel K. Sigara, Alkol ve Madde Kullanım bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Önleme. Yeniden Yayınları. İstanbul, 2010.
Miller W, Rollnick S. Motivasyonel Görüşme teknikleri. Çev: Figen Karadağ, Kültegin Ögel ve Ertan Tezcan. Hekimler Yayın Birliği, 2008.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Eğitim-Uygulama,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Mini-Sınav110
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİL
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4
P1        X
P2  X   X    
P3      X   X
P4       
P5  X   X   X  
P6  X   X   X  
P7    X    
P8       
P9       
P10       
P11      X  
P12  X      
P13       
P14        X
P15       
P16        X
P17