Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Sosyal Hizmet Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
İNSAN TİCARETİ VE MÜLTECİLERLE SOSYAL HİZMET SH473 - 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİLisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Göçün tarihsel süreci, içeriği, dinamikleri ve mülteci hareketlerine ve insan ticareti mağdurlarına ilişkin bilgi sahibi olacak.
2) Sosyal hizmet uygulamasında göçmen, insan ticareti mağduru ve mültecilere yönelik yaklaşımları kavrayacak.
3) Göçmen ve mülteci hareketlerini sosyal hizmet açısından analiz edecekler.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Mülteci, insan ticareti, göç, zorunlu göç, iltica, azınlık gibi kavramların açıklanması
2. Hafta Dünya'da ve Türkiye'de tarihsel değişim süreçleri ekseninde göç politikaları
3. Hafta Göç kuramları ve nedenleri
4. Hafta Mülteciler Yüksek Komiserliği Tüzüğü
5. Hafta Uluslararası ve ulusal sözleşmeler ve yasal düzenlemeler
6. Hafta Dünya'da ve Türkiye'de insan ticaretine ve mülteci sorununa ilişkin görünümler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Farklı mülteci grupları
9. Hafta Farklı mülteci grupları
10. Hafta Sosyal hizmet uygulamalarında mülteciler ve insan ticareti mağdurları
11. Hafta Sosyal hizmet uygulamalarında mülteciler ve insan ticareti mağdurları
12. Hafta Sosyal Hizmet Uzmanının mikro, mezzo, makro düzeydeki mesleki rolü ve yaklaşım modelleri
13. Hafta Sosyal Hizmet Uzmanının mikro, mezzo, makro düzeydeki mesleki rolü ve yaklaşım modelleri
14. Hafta Değerlendirme
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAY, Kadir ve arkadaşları (Ed.), 2005, İltica ve Göç Mevzuatı, Ankara: BMMYK/İçişleri Bakanlığı
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ, 2000, Sığınmacı, Mülteci ve Göç Konularına İlişkin Türkiye'deki Yargı Kararları, Ankara: BMMYK
ÇELEBİ, Özlen, 2004, "Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Göç ve İltica Sorunları", Umuda Doğru, Y. 4, S. 14, Ağustos, s. 5-7
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Sunum,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev130
Devam15
Toplam(%)65
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)65
Finalin Başarıya Oranı(%)35
Toplam(%)100
DİL
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1      X
P2    X   X
P3     
P4     
P5  X     X
P6  X   X   X
P7  X   X  
P8     
P9     
P10    X   X
P11  X     X
P12     
P13  X    
P14    X   X
P15     
P16     
P17