Anasayfa  »  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu »  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SEKRETERLİK TEKNİKLERİ TDS105 Birinci Yarıyıl (Güz) 3 + 1 5

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİÖnlisans
DERSİN YILI1
YARIYILBirinci Yarıyıl (Güz)
AKTS5
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoktor Öğretim Üyesi Yüksel Demirel
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sekreterlik kavramını tanımlar. Sekreterlik mesleğinin anlam ve kapsamını, amaçlarını ve iş yaşamındaki önemini açıklar
2) Sekreterin sahip olması gereken özellikleri sıralar
3) Sekreterlik mesleğinin görev ve sorumluluklarını sıralar. Farklı sekreterlik türlerini ve gerektirdiği yetilerin neler olduğunu açıklar
4) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mesleğinin görev ve sorumluluklarını sıralar
5) İletişimin iş yaşamındaki önemini açıklar
6) Etkili bir imaj yaratabilmenin unsurlarını açıklar.
7) Zaman kavramını, zaman yönetimini açıklar. İş yaşamında zor insanlarla ve stresle baş etme yollarını tanımlar
8) Sekreterlik mesleği ve Tıp sekreterliğinin mesleki esaslarını ve etik kurallarını sıralar. Sekreterlikte uyulması gereken protokol kurallarını sıralar
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Sekreterlik Kavramı, Türkiye'de ve Dünya'da Sekreterlik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi
2. Hafta Sekreterlik Mesleğinde Görev ve Sorumluluklar, Sekreterlik Türleri, Yönetici Sekreterlerinin Görev Ve Sorumlulukları
3. Hafta Sekreterlerin Sahip Olmaları Gereken Mesleki, Davranışsal ve Fiziksel Özellikler
4. Hafta Tıp Sekreterliğinin Tanımı, Görev ve Sorumlulukları
5. Hafta Tıp Sekreterliğinin Türleri, Görevleri, Özellikleri
6. Hafta Sekreterlikte Etkili İletişim Yolları, Tıp Sekreterlerinin Hasta İle İletişimi
7. Hafta İtibar ve İmaj Yönetimi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sekreterlikte Zaman ve Stres Yönetimi
10. Hafta Evrak Yönetimi
11. Hafta Sekreterlikte Büro Hizmetleri
12. Hafta Toplantı ve Seyahat Yönetimi
13. Hafta Dosyalama ve Arşivleme
14. Hafta Tıp Sekreterliğinin Etik Kuralları, Sekreterlikte Protokol Kuralları
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAltınöz M., Tıbbi Sekreterlik Teknikleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2001.
Altınöz M., Sekreterlik Teknikleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2000
Aytürk N., Yönetim Sanatı, Yargı Yayınevi, Ankara 1999
Peker Ö, Aytürk N.Yönetim Becerileri, Yargı Yayınevi, Ankara 2000
Tarhan, M., Sekreterlik Bilgisi
Tegilimoğlu D.,Çıtak N.; Yönetici ve Tıp Sekreterliği, seçkin Yayınevi, Ankara, 2003.
Tutar, H., Başpınar, Nuran., Sekreterlik El Kitabı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, (2004).
Tutar, Hasan. Altınöz, Mehmet (2002).Sekreterlik Bilgisi. Ankara: Nobel Yayıncılık
Uygur, Akyay. Koç, Hakan(2003). Sekreterlik Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık
Yeni, Coşkun (2005) Telefonda etkili iletişim, Alfa Yayınları. ŞENOCAK Z. Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu Responsibilities of Doctors on Private Law]. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No. 529. Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Yayınları No. 44, Ankara 1998
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Eğitim-Uygulama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav260
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8
P1    X   X   X   X   X   X   X
P2    X   X   X   X   X   X   X
P3    X   X   X   X   X   X   X
P4    X   X   X   X   X   X  
P5    X   X   X   X   X   X   X
P6  X     X   X   X   X   X   X
P7            X   X   X
P8  X   X   X   X   X   X   X   X
P9    X     X   X   X     X
P10               
P11