Anasayfa  »  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu »  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİ SHMY140 - 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİÖnlisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoktor Öğretim Üyesi Yüksel Demirel
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Davranış Bilimleri ve Davranış Bilimlerinin ilgili olduğu alanları açıklar.
2) Güdüler ve duyguları ifade eder.
3) Duyum ve Algı kavramlarını tanımlar.
4) Algılama ile ilgili kavramları açıklar. Algılama sürecinin işleyişini açıklar. Algı çeşitlerini sıralar. Algısal sistemin temel özelliklerini sayar. Algı yanılmalarını sayar.
5) Sosyal algı kavramını tanımlar. İzlenimlerimizin nasıl oluştuğunu açıklar.
6) Sosyal etki ve uyma kavramlarını açıklar. Uyma davranışının çeşitlerini listeler. Uyma davranışını belirleyen etkenleri listeler.
7) Tutum kavramını ve tutum oluşturma sürecini açıklar. Tutumların özelliklerini sıralar. Tutum değişimine yol açan faktörleri tartışır. Tutum öğelerini açıklar. Tutum ve davranış arasındaki ilişkiyi açıklar.
8) Sosyal Biliş kavramını açıklar. Şema kavramını açıklar. Şemaların kullanımını tanımlar. Şemaların avantaj ve dezavantajlarını sıralar.
9) Kişilik ve kişilik gelişimini tanımlar.
10) Sağlık psikolojini tanımlar. Kaygı, stres, engellenme ve çatışma kavramlarını açıklar.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Davranış Bilimleri ve Davranış Bilimleri alanına giren bilimlerin tanımı, Davranış bilimlerinde temel kavramlar
2. Hafta Davranışın temelleri, kişisel ve çevresel faktörler
3. Hafta Öğrenme
4. Hafta Güdüler ve Duygular
5. Hafta Duyum ve Algılama
6. Hafta Sosyal Algı, Sosyal etki, Uyma ve Boyun Eğme Davranışı
7. Hafta Tutumların oluşumu ve tutum değişikliği
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sosyal Biliş kavramı, tanımı, unsurları
10. Hafta Kişilik ve gelişimi
11. Hafta Sağlık Psikolojisi, stres, kaygı, çatışma
12. Hafta Savunma mekanizmaları, normal/normaldışı davranışlar
13. Hafta Hasta psikolojisi, hastalıkta yükleme, yükleme yanlılıkları, hastalıkta sosyal destek
14. Hafta Hasta-Tedavi Ekibi İlişkisi, hastalıkta sosyal desteğin önemi
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARARKONAÇ, S., Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınevi, İstanbul Psikoloji, 1998
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Davranış Bilimlerine Giriş, 2006.
BİLGİN, N.,Sosyal Psikolojiye Giriş. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları: 48, İzmir. 2000
BREWER, M. B. and Crano, W. D.. Social Psychology. West Publishing Company, London. 1994
CÜCELOĞLU, D. İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1997.
EROĞLU, F., Davranış Bilimleri, Beta Yayınları, 2007.
FAW, T. ve G. S. Belkin. Child Psychology. New York: Mc Graw, Hill Com. Inc.,1989.
FELDMAN, R. S. Essentials of Understanding Psychology. New York: McGraw, Hill Com. Inc. , 1997.
FREEDMAN, J.L., DO Sears, JM Carlsmith, Sosyal Psikoloji, İmge Kitabevi, 1998.
GENÇTAN, E., Çağdaş Yaşam ve Normaldışı Davranışlar. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993.
GİDDENS, A., Sosyoloji, Ayraç Yayınları, 2000.
GÖKSU, T., Sosyal Psikoloji, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.
GORDON, T., EDWARDS, W.S., Doktor Hasta İşbirliği, Sistem yayıncılık, 1997
GÜNEY, S., Sosoyal Psikoloji, Nobel Yayın Dağıtım, , Ankara. 2009
HOGG, M. A. and Vaughan, G.M. Social Psychology: An Introduction. Prentice Hall Harvester Wheatsheaf, London. (1995).
MORGAN, C. (1985). Psikolojiye Giriş, Çev.Ed.: S.Karakaş, Meteksan Yayınları, Ankara.
MORRİS, C. G. Understanding Psychology. Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:23, Ankara. 2002
MYERS, D.G. Social Psychology. New York: The McGraw Hill Companies Inc. 1996.
OKYAYUZ., Ü., Sağlık psikolojisi. Ankara, 1999
ŞAHİN, N., Sağlık Psikolojisi, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 1999
ŞAHİN., N, Stresle Başa Çıkma. Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 1998 Ankara
TAYLOR, S.E., Peplau, L. A. and Sears, D. O. Social Psychology. Prentice Hall, New Jersey. 2000.
USAL, A., KUŞLUVAN, Z., Davranış Bilimleri, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabı, 2006, İzmir.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
DİL
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10
P1      X   X   X       X     X
P2          X   X         X
P3    X       X   X         X
P4                    X
P5          X   X        
P6                   
P7                   
P8        X   X   X         X
P9                   
P10                   
P11