Anasayfa  »  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu »  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
MESLEK ETİĞİ SHMY213 - 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİÖnlisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Erhan Büken
Doktor Öğretim Üyesi Rifat Vedat Yıldırım
Öğretim Görevlisi Seyhan Demir Karabulut
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Hukuk tıp ilişkisini açıklar
2) Etik - Hukuk ilişkisi
3) Türk hukukunda sağlık mesleği mensupları ile ilgili düzenlemeleri sayar
4) Türk Hukukunda tıbbi kayıtlar ve kayıt tutma
5) Sağlık mesleği mensubunun özel hukuk sorumluluğu
6) Sağlık mesleği mensubunun ceza sorumluluğu
7) Hak kavramı, insan hakları, yaşama hakkı ve sağlık hakkı, hasta hakları
8) Malpraktis
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Tıp Etiğine Giriş, Temel Kavramlar - Erdemler, Tıp Etiğinin Evrimi
2. Hafta Tıp Etiği İlkeleri
3. Hafta Etik Açıdan Sağlık Çalışanı-Hasta İlişkisi
4. Hafta Tıbbi Deontoloji ve Etik İle İlgili Bildirgeler
5. Hafta Yaşamın Başlangıcına İlişkin Etik Sorunlar
6. Hafta Yaşamın Son Evresine İlişkin Etik Sorunlar
7. Hafta Hukukun Temel Kavramları, Hukuk-Tıp İlişkisi
8. Hafta Malpraktis
9. Hafta Türk Hukukunda Tıbbi Kayıtlar ve Kayıt Tutma
10. Hafta Arasınav
11. Hafta Sağlık Mesleği Mensubunun Hukuki Sorumluluğu
12. Hafta Sağlık Mesleği Mensubunun Ceza Sorumluluğu
13. Hafta Hasta Hakları ve Hekim Hakları
14. Hafta Genel Tekrar
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARTıp Tarihi ve Etiği Ders Kitabı, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2007.
VEATCH Robert: Bioetiğin Temelleri (Çev. Tolga GÜVEN), İstanbul, 2010
Çağdaş Tıp Etiği (Ed. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR, Öztan ÖNCEL, Şahin AKSOY), İstanbul, 2003
HARRIS John: Hayatın Değeri (Çev. Süha Sertabiboğlu), İstanbul, 1998
ENGELHARDT Dietrich: Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik (Çev. Arın Namal), İstanbul, 2001.
METİN Sevtap: Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk, İstanbul, 2010.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Eğitim-Uygulama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Devam110
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8
P1  X   X   X   X   X   X   X   X
P2               
P3  X   X   X   X   X   X   X   X
P4  X   X     X   X     X   X
P5  X   X   X   X   X   X   X   X
P6               
P7  X   X   X   X   X   X   X   X
P8               
P9  X   X   X   X   X     X   X
P10          X     X   X
P11  X   X     X   X     X   X