Anasayfa  »  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu »  İlk ve Acil Yardım Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
TIBBİ TERMİNOLOJİ SHMY125 - 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİÖnlisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Hatice Nalan Özhan Elbaş
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Tıbbi terminolojinin temel esaslarını kavrar
2) Tıbbi terimleri; kök, önek ve sonek yapılarından yola çıkarak analiz eder
3) Tıbbi terim kök, önek ve soneklerle tıbbi terimler türetir
4) Tıbbi terminolojik sözcükleri tanıma, okuma ve anlama becerisi kazanır
5) Vücut sistem ve organlara ait anatomik, tanısal, ameliyatlara ve semptomlara ilişkin terimleri tanır
6) Tüm vücut ile ilgili bölge, hastalık, hastalık belirtilerini tıbbi terminoloji sistematiği içinde anlar
7) Hastalıklar ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırması sistemlerini tanır
8) Tıbbi terimlerin kurumsal iletişimdeki önemini ve insan yapısına ilişkin temel terimler ile yön, düzlem ve hareket bildiren terimleri açıklar
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Tıbbi Terminolojiye Giriş
2. Hafta Semboller ve Kısaltmalar (sunum hazırlığı)
3. Hafta Kökler Önek ve Sonekler
4. Hafta Hücre, Doku ve Organlar Terminolojisi
5. Hafta Kalp ?Dolaşım-Solunum Sistemi Terminolojisi
6. Hafta Sindirim Sistemi Boşaltım Sistemi Terminolojisi
7. Hafta Hareket(Kas İskelet) Sistemi Terminolojisi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sinir Sistemi Terminolojisi
10. Hafta Kan ve İmmün Sistem Terminolojisi
11. Hafta Endokrin Sistem Terminolojisi
12. Hafta İlaç Terminolojisi
13. Hafta Duyu Organları-Deri Terminolojisi
14. Hafta Üreme Sistemi Terminolojisi
15. Hafta
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARHekimlik Terimleri Kılavuzu TDK 1980 Ankara
Anatomi Terimleri K.Arıncı, A. Elhan 1983 Ankara
Tıbbi Terminoloji Çağatay Üstün 1999 İzmir
Dorland's Illustrated Medical Dictionary(32 Ed) 2011
S.Ekinci,G.H.Hatipoğlu,Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders Kitabı,8.bs. 2018
R.Mesut.,S.Çıkmaz,Tıbbi Terminoloji,2017
M.Polat,F.Eroğlu,Tıbbi Terminoloji ,2015
Türkçe Tıp Dili Kılavuzu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Dili Kurulu ,2006
Hemşirelik Terimleri Sözlüğü,Hemşirelik Terimleri Çalışma Grubu,2015
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Soru-Cevap,Eğitim-Uygulama,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8
P1               
P2    X            
P3               
P4               
P5               
P6               
P7               
P8               
P9              X  
P10      X   X   X      
P11               
P12               
P13               
P14               
P15