Anasayfa  »  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu »  İlk ve Acil Yardım Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SHMY160 - 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİÖnlisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoktor Öğretim Üyesi Yüksel Demirel
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Halkla ilişkilerin Sağlık işletmelerinde konumunu ve işlevlerini açıklar. Sağlık kurumlarında Halkla İlişkilerin önemini ve gerekliliğini kavrar.
2) Sağlık kurumlarında Halkla ilişkiler faaliyetleri konusunda kavram, yöntem ve anlayışlara ilişkin bilgi sahibi olur.
3) Halkla İlişkiler kavramını tanımlar ve Sağlık kurumlarında Halkla İlişkilerin örgütlenmesi ve faaliyetlerinde kullanılan teknikleri bilir.
4) Halkla İlişkilere yakın kavramları ve ilgili diğer disiplinleri tanır. Halkla ilişkilerde iletişim, iç iletişim, medya yönetimi bilgilerine sahip olur.
5) Sağlık kurumlarında kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler faaliyetlerini tanır. Kurum imajının önemini kavrar.
6) Halkla ilişkiler çalışmalarında medyanın önemini tartışır. Kurumun tanıtımına yönelik faaliyetlerin organize edilmesi konularında bilgi ve organizasyon becerisi kazanır.
7) Sağlık kurumlarında Halkla ilişkiler departmanında görev alacak personelin sahip olması gereken özellikleri ve sorumluluklarını bilir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Halkla İlişkiler kavramının tanımı, Halkla İlişkilerin kapsamı ve içeriği, Halkla İlişkilerin gelişimi
2. Hafta Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler ve Sağlık kurumlarında Halkla İlişkilerin önemi
3. Hafta Halkla İlişkilere yakın kavramlar; Halkla İlişkiler ve İletişim
4. Hafta Halkla İlişkilere yakın kavramlar; Renkler, amblem, logo, slogan v.b
5. Hafta Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar; Halkla İlişkiler ve Reklam,
6. Hafta Halkla İlişkiler ve Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Propaganda
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin örgütlenme biçimi, Halkla İlişkiler departmanlarının yapılanması
9. Hafta Sağlık Kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetleri; Lobicilik, sponsorluk, imaj yaratma
10. Hafta Sağlık kurumlarında Halkla İlişkilerde hedef kitle, hedef kitlenin tanımı
11. Hafta Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkilerde Medya İle İlişkiler, Etkin medya yönetimi, takibi ve medya seçimi
12. Hafta Sağlık Kurumlarında Kurum içi halkla ilişkiler, Uygulama alanları. İç hedef kitlenin tanımı ve belirlenmesi
13. Hafta Sağlık kurumlarında, Kurum Dışı Halkla İlişkiler ve İletişim
14. Hafta Sağlık kurumlarında Halkla İlişkiler alanında görev yapacak kişilerde bulunması gereken özellikler ile görev ve sorumlulukları
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARCanöz, K., (2010), Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayınları
Erdoğan, İrfan., (2006). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, ERK yayınları, Ankara
Okay, A. ve A. Okay (2005). Halkla İlişkiler: Kavram, Strateji ve Uygulamalar, Der Yayınları, İstanbul
Peltekoğlu, F. B. (2007). What is Public Relations? Beta Basım Yayım, İstanbul
Seçim, H. ve diğ. (2000). Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, AÖF Yayın No: 431, Eskişehir
Tengilimoğlu, D. (2001). Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler, Gazi Press., Ankara
Tengilimoğlu, D.,(2011). Sağlık Hizmetleri pazarlaması, I.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara
Theaker, A. (2006). Halkla İlişkilerin Elkitabı, Çev: Murat Yaz, MediaCat, İstanbul
Tosun, N.B. (2004). Pazarlama Halkla İlişkileri ve Reklam, Türkmen Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Örnek Olay İncelemesi,Sorun/Problem Çözme,Soru-Cevap
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7
P1  X            
P2  X   X          
P3          X    
P4  X   X     X     X  
P5            X   X
P6             
P7             
P8             
P9             
P10             
P11              X
P12             
P13             
P14             
P15