Anasayfa  »  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu »  İlk ve Acil Yardım Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SHMY260 - 2 + 0 3

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİÖnlisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS3
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda temel bilgilere sahip olur, bu kapsamda önemli tanımlar ve kavramları bilir
2) İSG tarihsel gelişimi, dünyadaki ve Türkiye?deki gelişmeleri öğrenir
3) İSG alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile önemli organizasyonlar hakkında bilgi sahibi olur
4) Hukuksal normlar ve bağlayıcı sözleşmeler hakkında yeterli bilgiye sahip olur
5) Güvenlik kültürü ve güvenlik kültürünün içerikleri ve kültürün gelişmesi için alınması gereken tedbirleri öğrenir
6) Tehlike, risk ve risk etmenlerine karşı alınacak tedbirler ve uygulama yöntemlerini bilir
7) İş kazaları, meslek hastalıklarını tanımlar ve kazalara karşı alınması gereken önlemleri öğrenir.
8) İSG Hizmetleri ve İSG yönetimi ve İSG eğitimlerini planlama ve uygulama esaslarını öğrenir
9) İSG ile ilgili tutulması gereken kayıtlar hakkında bilgi sahibi olur.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta İSG ile ilgili temel bilgiler, tanımlar ve kavramlar
2. Hafta İSG ile ilgili kural ve kuramlarının gelişimi, dünyada ve Türkiye?de İSG gelişimi
3. Hafta İSG ile ilgili ulusal ve uluslararası organizasyonlar, kurum ve kuruluşlar
4. Hafta Güvenlik kültürü, çağdaş İSG ilkeleri ve yaklaşımları
5. Hafta İSG Hizmetleri, İSGB, OSGB ve İSG Kurulları görev yetki ve sorumlulukları
6. Hafta Kanunlarda İSG, Çalışanların İSG eğitimleri
7. Hafta Çalışma ortamı gözetimi ve tehlike, tehlike nedenleri ve alınması gereken tedbirler,
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İşyeri risk etmenleri ve risk değerlendirilmesi ( Fiziksel ve biyolojik )
10. Hafta İşyeri risk etmenleri ve risk değerlendirilmesi ( Kimyasal ve psiko-sosyal )
11. Hafta Acil durum planları ve uygulamaları
12. Hafta İSG Kapsamında Denetleme ve Kontrol Faaliyetleri ile tutulacak kayıtlar
13. Hafta İş kazaları ve meslek hastalıkları
14. Hafta Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Uygulama Esasları
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARSeçek,Selçuk Hasan (2016 ) iş sağlığı ve güvenliği temel konular, teori-uygulama ve yönetmelik, Ankara
Yağımlı, M., Tozan,H., İŞ sağlığı ve güvenliği temel eğitimi, Beta yayıncılık, İstanbul, 2017MYiğit,
Abdulvahap (2015) İŞ GÜVENLİĞİ, Alfa Aktüel, Bursa
Şahingöz, Semra Akar; Şık, Aydın (2015) iş sağlığı ve güvenliği, İstanbul, Detay Yayıncılık
Akpınar, Teoman (2013) iş sağlığı ve iş güvenliği, Bursa, Ekin Basın Yayın
Esin, Alp (2014) iş güvenliği uzmanı el kitabı, Ankara, ODTÜ Yayınevi
Öğr.Gör.. Ders Notları
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Eğitim-Uygulama,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9
P1                 
P2                 
P3                 
P4                 
P5                 
P6                 
P7                 
P8                 
P9                 
P10                 
P11                 
P12                 
P13                 
P14                 
P15