Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
UP İLE NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME VE TASARIM BİL572 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi---- 3 + 0 10

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi----
AKTS10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Ahmet Ziya Aktaş
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sistem analistin bir bilgi sitemini geliştirmedeki görev ve sorumluluklarını anlar.
2) Bir bilgi sistemini modellemede Veri Akış Diyagramının nasıl kullanılacağını öğrenir.
3) Bir bilgi sistemi geliştirme çalışmasında proje yönetiminin önemini kavrar ve bir uygulama yapar.
4) Nesne yönelik çözümleme ve tasarım sürecini ve RUP (Rational Unified Process) yaklaşımını anlar.
5) UML(Unified Modeling Language) ile RUP ilişkisini öğrenir.
6) RUP yaklaşımının Inception aşamasında ilgili disiplinlerin nasıl uygulanacağını öğrenir.
7) Bilgi sistemi geliştirmedeki güncel metodolojiler hakkında bilgi sahibi olur.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Sistem Analist ve Bilgi Sistemi Geliştirme.
2. Hafta Veri Akış Diyagramı.
3. Hafta Proje Yönetimi.
4. Hafta Nesnel Yaklaşım ve UP Metodolojisi.
5. Hafta UML (Unified Modeling Language) ve RUP (Rational Unified Process).
6. Hafta UML (Unified Modeling Language) ve RUP (Rational Unified Process).
7. Hafta RUP Yaklaşımının Inception Aşaması ve Kurum Modeli Disiplini.
8. Hafta Ara-sınav
9. Hafta Gereksinim Disiplini.
10. Hafta Tasarım ve Çevre Disiplini.
11. Hafta Gerçekleştirim, Sınama ve Kurulum Disiplinleri.
12. Hafta Gerçekleştirim, Sınama ve Kurulum Disiplinleri.
13. Hafta Bilgi Sistemi geliştirmede güncel yaklaşımlar.
14. Hafta Özet ve İrdeleme.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARDers Kitabı: Satzinger, J.W., R.B. Jackson and S.D. Burd, "Object-Oriented Analysis and Design with the Unified Process", Thomson Course Technology, 2005.
Ek Kaynaklar:
1. Boggs, W. and M. Boggs, "UML with Rational Rose 2002", Sybex Inc, 2002.
2. Aktas, Z., "Structured Analysis and Design of Information Systems", Prentice Hall, 1987.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİSunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev15
Mini-Sınav115
Proje110
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7
P1  X   X   X   X   X   X  
P2  X   X   X   X   X   X   X
P3  X   X     X   X   X   X
P4    X   X   X       X
P5  X   X     X   X   X   X
P6  X           X  
P7      X        
P8        X   X   X   X
P9  X            
P10  X            
P11  X            
P12  X