Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
BİYOSİNYAL ANALİZİ BME524 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi---------- 3 + 0 10

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi----------
AKTS10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoktor Öğretim Üyesi Aykut Erdamar
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Biyosinyallerin ve özelliklerinin öğrenir.
2) Biyosinyalleri mühendislik alanında kullanılan çeşitli sinyal işleme algoritmalarıyla analiz edebilir ve sonuçları yorumlayabilir.
3) Yeni biyosinyal işleme yöntemlerini öğrenir ve güncel teknikleri kullanarak yeni algoritma geliştirebilir.
4) Derste öğrenilenleri ödevlerde MATLAB veya benzeri programlarda uygulayabilir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Biyosinyaller ve özellikleri. EKG, PKG, KP, EEG, EMG, ENG, ERP. Biyosinyal analizine giriş. Biyosinyal analizinin amaçları, zorlukları, sinyaller üzerindeki gürültü tipleri ve özellikleri
2. Hafta Zaman Domeninde Filtreleme. Senkronize ortalamalı, kayan ortalamalı ve türev tabanlı filtre tipleri ve uygulamaları
3. Hafta Frekans Domeninde Filtreleme. Düşük frekanslı, yüksek frekanslı, periyodik gürültü tiplerinin bastırılması, butterworth filtre tipleri, wiener filtre
4. Hafta Olay saptama. EKG sinyallerinden P,QRS, T dalgalarının çıkarımı, PCG sinyallerinden kalp seslerinin çıkarımı, KP üzerinden dikrotik çentik çıkarımı
5. Hafta Olay saptama. EKG sinyallerinden P,QRS, T dalgalarının çıkarımı, PCG sinyallerinden kalp seslerinin çıkarımı, KP üzerinden dikrotik çentik çıkarımı
6. Hafta QRS Bulma Yöntemleri. Türev tabanlı yöntemler, Pan-Tompkins algoritması
7. Hafta EEG dalgalarının çıkarımı. Kalıp eşleştirme yöntemi, tutarlılık analizi, eş filtre uygulaması
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Biyosinyallerdeki rahatsızlık belirtileri, bunları dalga özellikleri ve çıkarımı. Miyokardiyal iskemi etkileri, ektopik atımlar
10. Hafta EKG sinyalinin morfolojik analizi. Korelasyon analizi
11. Hafta Biyosinyallerdeki Aktivitenin Analizi. Ortalama karekök hesabı, sıfır geçiş oranı, dönüş sayısı, form faktör analizleri
12. Hafta Biyosinyallerin Frekans Domen Karakterizasyonu. Fourier spektrum, güç spektral yoğunluğu (GSY), periodogram, pencereleme, GSY ölçümleri
13. Hafta İnterpolasyon ve özellikleri. Polinomsal interpolasyon, parçalı polinomsal interpolasyon Biyosinyallerin Frekans Domen Karakterizasyonu. Fourier spektrum, güç spektral yoğunluğu (GSY), periodogram, pencereleme, GSY ölçümleri
14. Hafta Sınıflandırma yöntemleri. Öğretmenli sınıflandırma yöntemleri, öğretmensiz sınıflandırma yöntemleri
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR(1)Biomedical Signal Analysis: A Case Study Approach by Rangaraj M. Rangayyan, Wiley Interscience, 2001.
(2)Biomedical Digital Signal Processing by Willis J. Tompkins. Prentice-Hall, 1993.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Soru-Cevap,Proje
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav135
Ödev110
Proje110
Toplam(%)55
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)55
Finalin Başarıya Oranı(%)45
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4
P1    X   X  
P2    X   X   X
P3    X    
P4  X   X    
P5    X   X  
P6       
P7  X     X  
P8