Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Kalite Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
TEMEL İSTATİSTİK KAL534 Program Ders Listesi---- 3 + 0 10

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezsiz Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi----
AKTS10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) İstatistik verilerini sınıflandırma, veri işleme, özetleme ve yorumlama yetisinin gelişimi sağlanır.
2) Bilgi üretme, tahminleme ve raporlama yeteneklerinin kazanılması sağlanır.
3) Güven aralıkları ve hipotez testlerinde örnekleme dağılımlarını kullanma, çıkarsama yapma becerilerinin kazanılması sağlanır.
4) Yapılacak araştırmalarda değişkenler arası ilişkilerin ortaya konulması sağlanır.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Rasgele Örnekleme, Bazı Önemli İstatistikler,
2. Hafta Örnekleme Dağılımı Kavramı, Ortalamaların ve S2'nin Örnekleme Dağılımları
3. Hafta t-Dağılımı ve F-Dağılımı,
4. Hafta Ortalama ve Ortalama Farkları için Tek ve İki Örnek Tahmin Problemleri,
5. Hafta Oran ve Oran Farkları için Tek ve İki Örnek Tahmin Problemleri,
6. Hafta Varyans ve Varyans Oranları için Tek ve İki Örnek Tahmin Problemleri, En Çok Olabilirlik Tahmini
7. Hafta Hipotez Testi Kavramı, Hata Tipleri, P Değeri Kullanımı,
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Ortalama ve Ortalama Farkları için Tek ve İki Örnek Hipotez Testleri,
10. Hafta Varyans ve Varyansların Eşitliği için Tek ve İki Örnek Hipotez Testleri,
11. Hafta Uyum İyiliği Testi, Bağımsızlık, Homojenlik Testleri
12. Hafta Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon,
13. Hafta Regresyonda ANOVA Yaklaşımı,
14. Hafta Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Analizi ve Tek Faktör Deneyler.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR(1) Walpole R.E., Myers R.H. Myers Sh. L. Ye K. Probability and Statistics or Engineers and Scientists Prentice Hall. 7th edition;
(2) Akdeniz F. "Olasılık ve İstatistik", Nobel Kitabevi, 13. Baskı, 2007.
(3) Erbaş S. O. "Olasılık ve İstatistik", Gazi Kitabevi.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Soru-Cevap,Sorun/Problem Çözme,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav135
Ödev315
Mini-Sınav315
Toplam(%)65
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)65
Finalin Başarıya Oranı(%)35
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4
P1  X   X   X   X
P2  X   X   X   X
P3  X   X   X   X
P4       
P5  X   X   X   X
P6