Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Periodontoloji Doktora Programı

Birinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
PERXXX SEÇİMLİK DERS I 2 1 3 6
PER600 LİTERATÜR I 2 - 2 8
PER601 İLERİ PERİODONTOLOJİ I 3 - 3 9
PER605 PERİODONTOLOJİDE TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ 1 - 1 7
 
İkinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
PERXXX SEÇİMLİK DERS II 2 - 2 6
PER606 PERİODONTOLOJİDE TEDAVİ PLANLAMASI 2 2 3 8
PER612 İLERİ PERİODONTAL TEDAVİ II 2 2 3 8
PER619 LİTERATÜR II 2 - 2 8
 
Üçüncü Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
PERXXX SEÇİMLİK DERS III 2 - 2 5
PER602 İLERİ PERİODONTOLOJİ II 3 - 3 9
PER615 PERİODONTOLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2 - 2 8
PER616 PERİODONTAL HASTALIKLARDA KEMOTERAPİ 2 - 2 8
 
Dördüncü Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
PERXXX SEÇİMLİK DERS IV 3 - 3 9
PERXXX SEÇİMLİK DERS V 3 - 3 8
PERXXX SEÇİMLİK DERS VI 2 - 1 4
PER604 PERİODONTAL HASTALIKLARIN PATOGENEZİ 3 - 3 9
 
Beşinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
PER700 TEZ I - - - 30
 
Altıncı Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
PER701 TEZ II - - - 30
 
Yedinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
PER702 TEZ III - - - 30
 
Sekizinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
PER703 TEZ IV - - - 30
 
Seçimlik Dersler T U K AKTS
PER603 PERİODONTAL HASTALIKLARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE DENTAL PLAK 2 - 2 8
PER607 OKLÜZYON VE PERİODONTAL HASTALIKLAR 3 - 3 9
PER611 İLERİ PERİODONTAL TEDAVİ I 2 2 3 8
PER630 SİSTEMİK HAST. VE PERİODONTAL DOKULAR 2 - 2 6
PER631 İMPLANT UYGULAMALARI VE PERİİMPLANTİTİS TED. 2 1 3 6
PER632 TEMEL VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ 2 - 1 4
SABE605 BİYOİSTATİSTİK 3 - 3 8
SABE606 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3 - 3 8
 
*Derslerini ve Seminerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, PER705 kodlamak zorundadır.
T:Teorik Ders Saati
U:Uygulama Saati
K:Kredi
ÖK:Ön Koşul
AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi