Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Periodontoloji Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
PERİODONTAL HASTALIKLARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE DENTAL PLAK PER603 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi---- 2 + 0 8

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİDoktora
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi----
AKTS8
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Şule Bulut
Profesör Doktor Nilgün Özlem Alptekin
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Periodontal hastalıkların mikrobiyolojisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2) Diştaşı ve diğer hazırlayıcı faktörler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
3) Periodontal mikrobiyolojide gelecekteki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
4) Genetik faktörlerin periodontal hastalıklarla olan ilişkisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
5) Sigara ve periodontal hastalık ilişkisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
6) Konak modulasyonu hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Dental plak formasyonu, makroskobik ve mikroskobik yapısı, biyofilm
2. Hafta Plak mikroorganizmaları ile periodontal hastalıklar arasındaki ilişki
3. Hafta Temel periodontal patojenler
4. Hafta Temel periodontal immünite ve inflamasyon, savunma hücreleri
5. Hafta Lökosit fonksiyonları, spesifik immun cevaplar
6. Hafta Konak-mikroorganizma etkileşmeleri ve immünolojik özellikleri, bakteriyel kolonizasyon ve konak hasar mekanizmaları
7. Hafta Farklı periodontal durumlarda konak-mikroorganizma ilişkilerinin immunolojisi
8. Hafta Periodontal hastalıklarda konak-mikroorganizma ilişkilerinin moleküler biyolojisi (a.a.)
9. Hafta Periodontal hastalıklarda konak-mikroorganizma ilişkilerinin moleküler biyolojisi(P gingivalis)
10. Hafta Periodontal hastalıklarla ilişkili genetik faktörler
11. Hafta Diştaşı, kompozisyonu ve formasyonu etyolojik önemi
12. Hafta Periodontal sağlığı etkileyen diğer predispozan faktörler
13. Hafta Tütün kullanımı ve periodontal durum arasındaki ilişki
14. Hafta Tütün kullanımının periodontal tedavi sonuçları üzerindeki etkisi
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARCarranza's Clinical Periodontology, 2011, Michael G. Newman, Henry Takei, Fermin A. Carranza, Perry R. Klokkevold
Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 2008, Jan Lindhe, Niklaus P. Lang, Thorkild Karring
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav150
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6
P1  X   X        
P2      X   X   X   X
P3           
P4           
P5           
P6           
P7           
P8           
P9           
P10           
P11           
P12