Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Periodontoloji Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
PERİODONTAL HASTALIKLARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE DENTAL PLAK PER603 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-- 2 + 0 8

YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi--
8

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Periodontal hastalıkların mikrobiyolojisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2) Diştaşı ve diğer hazırlayıcı faktörler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
3) Periodontal mikrobiyolojide gelecekteki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
4) Genetik faktörlerin periodontal hastalıklarla olan ilişkisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
5) Sigara ve periodontal hastalık ilişkisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
6) Konak modulasyonu hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  

Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6
P1  X   X        
P2      X   X   X   X
P3           
P4           
P5           
P6           
P7           
P8           
P9           
P10           
P11           
P12