Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Periodontoloji Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
PERİODONTAL HASTALIKLARIN PATOGENEZİ PER604 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Dördüncü Yarıyıl (Bahar) 3 + 0 9

YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Dördüncü Yarıyıl (Bahar)
9

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Gingival inflamasyon hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2) periodontal hastalıkların gelişimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır
3) periodontal patogeneze etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
4) immünite ve enflamasyondan sorumlu hücreler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
5) immunoglobulinler , sitokinler ve sitokinlerin etkileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
6) T ve B hücreleri cevabı ve immün cevap hakkında bilgi sahibi olacaklardır
7) gingival enflamasyonun safhaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  

Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7
P1  X   X           X
P2      X   X   X   X  
P3             
P4             
P5             
P6             
P7             
P8             
P9             
P10             
P11             
P12