Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Periodontoloji Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
OKLÜZYON VE PERİODONTAL HASTALIKLAR PER607 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-- 3 + 0 9

YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi--
9

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) oklüzyon ve oklüzal travmanın periodontal hastalık gelişimindeki rolünü kavrar
2) Periodontal tedavinin bir parçası olarak travmatik oklüzyon tedavisinin önemini anlar ve uygular.
  

Ö1Ö2
P1  X  
P2  X  
P3    X
P4    X
P5   
P6   
P7   
P8   
P9   
P10   
P11   
P12