Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Periodontoloji Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
OKLÜZYON VE PERİODONTAL HASTALIKLAR PER607 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi---- 3 + 0 9

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİDoktora
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi-Program Ders Listesi----
AKTS9
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Emine Elif Alaaddinoğlu
Doktor Öğretim Üyesi Bahar Füsun Oduncuoğlu
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) oklüzyon ve oklüzal travmanın periodontal hastalık gelişimindeki rolünü kavrar
2) Periodontal tedavinin bir parçası olarak travmatik oklüzyon tedavisinin önemini anlar ve uygular.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Dental oklüzyon kavramı, temporomandibuler anatomi, çiğneme kasları
2. Hafta Travmatik oklüzyon, primer oklüzal travma, sekonder oklüzal travma
3. Hafta Glickman'ın teorisi, oklüzal travma sonrasında adaptasyon
4. Hafta Oklüzal travma ve adaptasyonun klinik bulguları
5. Hafta Oklüzal travma ve adaptasyonun radyografik bulguları
6. Hafta Oklüzal travma ve periodontal hastalık
7. Hafta Travmatik oklüzyon periodontal hastalığa neden olur mu? Oklüzal travmanın periodontal hastalığı etkileme mekanizmaları neler olabilir?
8. Hafta Oklüzaltedavi çeşitleri (geçici tedaviler)
9. Hafta Kalıcı tedavi seçenekleri
10. Hafta Seçici aşındırma ile oklüzal uyumlama (koronoplasti)
11. Hafta Oklüzal tedavi seçenekleri ve souçların değerlendirilmesi
12. Hafta Vaka değerlendirmesi
13. Hafta Oklüzal travma ve oklüzal uyumlama: literatürün değerlendirilmesi
14. Hafta Oklüzal travma ve oklüzal uyumlama: literatürün değerlendirilmesi
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARCarranza's Clinical Periodontology, 2011, Michael G. Newman, Henry Takei, Fermin A. Carranza, Perry R. Klokkevold
Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 2008, Jan Lindhe, Niklaus P. Lang, Thorkild Karring
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Örnek Olay İncelemesi,Sorun/Problem Çözme,Tartışma
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Makale Sunuşu625
Örnek Olay Sunumu125
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2
P1  X  
P2  X  
P3    X
P4    X
P5   
P6   
P7   
P8   
P9   
P10   
P11   
P12