Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA SİP506 Program Ders Listesi------ 3 + 0 10

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezsiz Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi------
AKTS10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Berna Simten Malhan
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Sağlık işletmelerinin problemleri ile ilgili analizleri yapar,
2) Elde edilen sonuçlar doğrultusunda stratejiler geliştirir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERBu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Stratejik yönetimin temel kavramları
2. Hafta İşletmelerde Stratejik Yönetim
3. Hafta Strateji Geliştirme Süreci
4. Hafta Dış Çevre Analizi
5. Hafta İç Çevre Analizi
6. Hafta Portföy Analizleri - Vaka Analizi
7. Hafta Stratejik Yönetim Teknikleri- Vaka Analizi
8. Hafta İşletme Stratejileri- Vaka Analizi
9. Hafta Stratejilerin Uygulanması- Vaka Analizi
10. Hafta Staratejik Sonuçların Değerlendirilmesi- Vaka Analizi
11. Hafta Hizmet Pazarlaması
12. Hafta Stratejik Pazarlama
13. Hafta Pazarlamada yeni yönelimler
14. Hafta Pazarlamada Yeni yönelimler
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAREren, E, (1997) İşletmelerden Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Der Yayınevi
Lovelock, Wright (2003) Principles of Service Marketing and Management, Prentice Hall,
Schulz and Johnson, Management of Hospitals (1976) McGraw Hill Book Company,
Tek, Ö. (1997) Pazarlama İlkeleri, İzmir,
Kotler, P. (1983) Principles of Marketing, Prentice Hall
Kindra -Jones(1990), Marketing Strategies for the Health Care Administrator, Canadian Hospital Association Press.
Kotler, P. (1983) Principles of Marketing, Prentice Hall
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Örnek Olay İncelemesi
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav140
Toplam(%)40
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)40
Finalin Başarıya Oranı(%)60
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2
P1  X  
P2   
P3   
P4   
P5   
P6   
P7   
P8   
P9   
P10   
P11   
P12   
P13    X