Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Muhasebe ve Finansman Doktora Programı

Birinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
İŞLEXXX SEÇMELİ DERS I 3 - 3 15
İŞLE611 FİNANS KURAMI 3 - 3 10
İŞLE617 FİNANSAL MUHASEBE TARTIŞMALARI 3 - 3 10
 
İkinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
İŞLEXXX SEÇMELİ DERS II 3 - 3 15
İŞLE612 PORTFÖY KURAMI VE YÖNETİMİ 3 - 3 10
İŞLE622 ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI 3 - 3 10
 
Üçüncü Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
İŞLEXXX SEÇMELİ DERS III 3 - 3 15
İŞLEXXX SEÇMELİ DERS IV 3 - 3 15
 
Dördüncü Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
İŞLEXXX SEÇMELİ DERS V 3 - 3 15
İŞLE613 SEMİNER - - - 15
 
Beşinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
İŞLE691 TEZ I - - - 30
 
Altıncı Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
İŞLE692 TEZ II - - - 30
 
Yedinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
İŞLE693 TEZ III - - - 30
 
Sekizinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
İŞLE694 TEZ IV - - - 30
 
Seçimlik Dersler T U K AKTS
İŞLE608 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA TASARIMI VE YÖNTEMLERİ 3 - 3 15
İŞLE615 GÜNCEL FİNANSMAN VE MUHASEBE SORUNLARI 3 - 3 15
İŞLE619 VADELİ İŞLEM PİYASALARI 3 - 3 15
İŞLE620 FİNANSAL ANALİZ 3 - 3 15
İŞLE621 MENKUL KIYMET PİYASALARI 3 - 3 15
İŞLE625 YAPILANDIRILMIŞ FİNANS 3 - 3 15
İŞLE627 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI 3 - 3 15
İŞLE629 İLERİ MALİYET MUHASEBESİ 3 - 3 15
İŞLE633 İHTİSAS MUHASEBELERİ 3 - 3 15
 
*Derslerini ve Seminerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, İŞLE697 kodlamak zorundadır.
T:Teorik Ders Saati
U:Uygulama Saati
K:Kredi
ÖK:Ön Koşul
AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi