Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Yönetim Organizasyon Doktora Programı

Birinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
İŞLE601 SOSYAL BİLİM FELSEFESİ 3 - 3 10
İŞLE605 TOPLUMBİLİMSEL KURAM 3 - 3 10
İŞLE661 MAKRO ÖRGÜT KURAMLARI TARTIŞMA ALANLARI 3 - 3 10
 
İkinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
İŞLEXXX SEÇMELİ DERS I 3 - 3 15
İŞLEXXX SEÇMELİ DERS II 3 - 3 15
İŞLE660 MİKRO ÖRGÜT KURAMI TARTIŞMA ALANLARI I 3 - 3 10
 
Üçüncü Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
İŞLEXXX SEÇMELİ DERS III 3 - 3 15
İŞLEXXX SEÇMELİ DERS IV 3 - 3 15
 
Dördüncü Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
İŞLEXXX SEÇMELİ DERS V 3 - 3 15
İŞLE683 SEMİNER - - - 15
 
Beşinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
İŞLE691 TEZ I - - - 30
 
Altıncı Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
İŞLE692 TEZ II - - - 30
 
Yedinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
İŞLE693 TEZ III - - - 30
 
Sekizinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
İŞLE694 TEZ IV - - - 30
 
Seçimlik Dersler T U K AKTS
İŞLE606 NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 - 3 15
İŞLE607 NİCELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 - 3 15
İŞLE671 ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM 3 - 3 15
İŞLE672 YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 3 - 3 15
İŞLE674 ÖRGÜTLER VE YÖNETİM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 3 - 3 15
İŞLE675 STRATEJİK YÖNETİM 3 - 3 15
İŞLE677 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM 3 - 3 15
İŞLE680 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 - 3 15
İŞLE684 MİKRO ÖRGÜT KURAMI TARTIŞMA ALANLARI II 3 - 3 15
 
*Derslerini ve Seminerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, İŞLE697 kodlamak zorundadır.
T:Teorik Ders Saati
U:Uygulama Saati
K:Kredi
ÖK:Ön Koşul
AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi