Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
POST-TONAL TEORİ I MTR503 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi---- 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezsiz Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi----
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Murat Yakın
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) atonal dönem parçalarını post-tonal teori terimleri çerçevesinde analiz eder.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Post-Tonal Teori I dersinin, kullanılacak kaynakların ve derse çalışma şeklinin kısaca tanıtılması.
2. Hafta Temel kavram ve tanımlar-1: Oktav eşitliği, ses sınıfı (pitch class), anarmonik eşitlik, bütünsel notasyon, mod12, aralıklar, ses aralıkları (pitch intervals).
3. Hafta Temel kavram ve tanımlar-2: Düzenli ses sınıfı aralıkları (ordered pitch-class intervals), düzensiz ses sınıfı aralıkları (unordered pitch-class intervals), aralık sınıfı (interval class), aralık-sınıfı içeriği (interval-class content).
4. Hafta Webern, Three Songs - "Wie bin ich froh!", Op. 25 Schoenberg, Pierrot Lunaire - "Nacht,", Op. 21
5. Hafta Ses-sınıfı kümeleri (pitch-class sets), normal form, transpozisyon (Tn), çevrim (inversion) (TnI), index numarası (toplam), çevrim
6. Hafta Küme sınıfı (set class), Temel form (prime form), segmentasyon ve analiz. Schoenberg, Book of the Hanging Gardens, Op. 15, No. 11
7. Hafta Schoenberg, Book of the Hanging Gardens, Op. 15, No. 11 Bartok, String Quartet No. 4, I.
8. Hafta Bartok, String Quartet No. 4, I.
9. Hafta Transpozisyon halindeki ortak sesler (Tn), transpozisyonel simetri, çevrim halindeki ortak sesler (TnI), çevrimsel simetri.
10. Hafta Dönem içi ödevlerin teslimi ve sınıf içindeki sunumu.
11. Hafta Z-ilişkisi (Z-relation), tamamlayıcı ilişki (complement-relation), alt küme ve üst küme ilişkileri (subset and superset relations)
12. Hafta Transpozisyonel kombinasyonlar, biçimsel- sınırsal ilişkiler, parti idaresi (voice leading).
13. Hafta Webern, Movements for String Quartet, Op. 5, No. 4
14. Hafta Berg, "Schlafend tragt man mich" from Four Songs, Op. 2, No. 2
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARIntroduction to Post-Tonal Theory. Straus, Joseph N. Prentice Hall, Inc.; 2000. ISBN: 0-13-014331-6.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİProje,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ödev140
Proje160
Toplam(%)100
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)100
Finalin Başarıya Oranı(%)0
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8  X
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20