Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
AVRUPA MÜZİĞİNDE ORTAÇAĞ-RÖNESANS VE BAROK DÖNEM MZK508 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi---- 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezsiz Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi----
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Fazlı Orhun Orhon
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) ilgili tarihsel döneme ait müzik sanatını kendine ait yönleri ile tanır, bu dönemin içerisindeki klasik müzik hayatındaki gelişmeleri ileri düzeyde kavrar.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Avrupa'da Ortaçağ kütürü;belli başlı kültürel gelişmeler ve müziği etkileyen sonuçlar
2. Hafta Ortaçağda Müzik Kültürü/birikimi(İlk Dönem;M.Ö200-600)
3. Hafta Ortaçağda Müzik Kültürü/birikimi(İlk Dönem;M.Ö600-900)
4. Hafta Geç Ortaçağda Müzik Kültürü/birikimi(İlk Dönem;M.Ö900-1200)
5. Hafta Geç Ortaçağda Müzik Kültürü/birikimi(İlk Dönem;M.Ö900-1200)
6. Hafta Geç Ortaçağda Müzik Kültürü/birikimi(İlk Dönem;M.Ö1200-1400)
7. Hafta Rönesansa Giriş; hazırlayan kültürel koşullar
8. Hafta Rönesansta Müziği belirleyen Gelişmeler. Ara Sınav
9. Hafta Geç Ortaçağ'da ve Rönesans döneminde çalgısal-koral ve opera müziğinin gelişimi, görünümü ve özelliklerinin işlenmesi.
10. Hafta Rönesans dönemi besteciler ve besteleri
11. Hafta Barok dönemde müziğin genel görünümü ve özellikleri, bestecileri; eserler
12. Hafta Erken Barok döneminde müziğinde Çalgısal-Koral-Vokal ve Opera besteleri;
13. Hafta Erken Barok döneminde müziğinde besteciler; bu döneme ait eserlerin teknik ve tarihsel yönden incelenmesi.
14. Hafta Geç Barok dönemi müziği bestecileri;eserler
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAhmet Say;Müzik Tarihi,müzik Ansiklopedisi Yay.,Ankara,2000.- Lütfü Erol, Müziğin Sırrı, Yurtrenkleri Yay., Ankara, 2000 - Leyla Pamir; Müzikte Geniş Soluklar,Ada Yay.,Ankara,Tarihsiz. - Cavidan Selanik;Müziğin Tarihsel Serüveni,Doruk Yay.,Ankara,1999 -Evin İlyasoğlu;Zaman İçinde Müzik,Yapı Kredi Yay.,İstanbul,1995 -Roger Kamıen;Music,McGraw-Hışş Press,USA,2000
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev130
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12  X
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20