Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
MEHTER MÜZİĞİ MZK510 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi---- 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezsiz Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi----
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Okan Murat Öztürk
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) tarihsel ve kültürel boyutlarıyla mehter müziğinin kaynakları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Temel Kavramlar: mehter, mehterhane, tablhane, tabl-ü alem, mehterin kültürel ve siyasal sembolizmi.
2. Hafta Türk müziği, mehter müziği, yeniçeri müziği.
3. Hafta Bir müzik türü olarak mehter.
4. Hafta Mehter müzisyenleri: icracılar ve besteciler.
5. Hafta Mehter müziği repertuarı: Ali Ufki ve Kantemiroğlu .
6. Hafta Mehter müziği: meşk, nevbet ve fasıl kavramları.
7. Hafta Tarihsel mehter repertuarı için iki örnek olay: 'Ciğerdelen' ve 'Tozkoparan' peşrevleri.
8. Hafta Arasınav.
9. Hafta Mehter çalgıları ve topluluğu.
10. Hafta Mehter müziğinde icra özellikleri.
11. Hafta Mehter müziğinin ikonografik kaynakları.
12. Hafta Evliya Çelebi ve çeşitli Avrupalı gezginlere göre mehter.
13. Hafta Mehter müziğinin Avrupa'ya etkisi.
14. Hafta Mehter müziğinin günümüzdeki durumu.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Okan Murat Öztürk, Mehter Musikisi Ders Notları, Başkent Üniversitesi.
2. Grove Music, http://www.oxfordmusiconline.com, "janissary music".
3. Eugenia Popescu-Judetz, Türk Musiki Kültürünün Anlamları, Pan Yayıncılık, 1996, İstanbul.
4. Haydar Sanal, Mehter Musikisi, MEB Basımevi, 1964, İstanbul.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİTartışma,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev130
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15  X
P16 
P17 
P18 
P19 
P20