Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
NOTASYON II MZK512 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi---- 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezsiz Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi----
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Okan Murat Öztürk
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) tarihsel ve kültürel boyutlarıyla müziğin yazı ve söz yoluyla işaretlenmesi hakkında bilgi sahibi olur.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Türk Müziği'nde kullanılmış yazı sistemlerine giriş.
2. Hafta 13. ve 14. Yüzyıllar: Safiyüddin ve Abdülkadir'in ebced sistemleri.
3. Hafta 17. Yüzyıl: Ali Ufki yazısı.
4. Hafta 18. Yüzyıl: Kantemiroğlu ve Nayi Osman Dede yazıları.
5. Hafta 18. Yüzyıl: Abdülbaki Nasır Dede yazısı.
6. Hafta 18. Yüzyıl: Hamparsum yazısı.
7. Hafta 19. Yüzyıl: Türkiye'ye Batı yazısının girişi ve yaygınlaşması.
8. Hafta Arasınav.
9. Hafta 20. Yüzyıl: Batı yazısının geleneksel müziklere uyarlanışı ve yeni işaretlerin geliştirilmesi.
10. Hafta Hint müzik kültüründe müzik yazısı.
11. Hafta Çin müzik kültüründe müzik yazısı.
12. Hafta Japon ve Kore müzik kültürlerinde müzik yazıları.
13. Hafta Sözel işaretleme (oral notasyon) ve "hatırlatıcılar" (mnemonics).
14. Hafta Karma notalama sistemleri.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Willi Apel, The Notation of Polyphonic Music, 1953, Cambridge.
2. Grove Music, http://www.oxfordmusiconline.com
3. Gonca G. Tohumcu, Müziği Yazmak, Nota Yayıncılık, 2006, İstanbul
4. Adnan Atalay, http://www.adnanatalay.com/muzik yazilari.htm
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev130
Toplam(%)70
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)70
Finalin Başarıya Oranı(%)30
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2 
P3 
P4 
P5  X
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20