Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
KARŞILAŞTIRMALI MÜZİK VE SANAT TARİHİ I MZK513 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi---- 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezsiz Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi----
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Mehmet Emin Göktepe
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) müzik sanatının Viyana klasikleri dönemini diğer sanat dalları ile karşılıklı olarak tanır, bu dönemin sanat tarihi içerisindeki gelişmeleri ileri düzeyde kavrar.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Geç Barok dönemi müziği bestecilerinin eserleri ile dönemin resim sanatındaki eserler arasındaki biçimsel ilişkiler
2. Hafta J.S.Bach ve Müziği ve dönemin diğer sanat akımlarının özellikleri
3. Hafta Müzik sanatında Viyana Klasikleri Dönemine ait tarihsel gelişmeler ile aynı dönemin resim ve mimari sanatlarının karşılaştırılması
4. Hafta Haydn'ın besteciliği,besteleri/ Haydn ve Mozart ilişkileri
5. Hafta Mozart ve müzği;besteciliği,eserleri ile aynı yılların önemli ressamların eserlerineki ilişkiler
6. Hafta W.A.Mozart'ın besteciliği ile aynı dönemin heykel sanatçılarının eserlerindeki ortak ve farklı yanlar
7. Hafta W.A.Mozart'ın eserleri ile aynı dönemin mimari snatının biçim anlayışının karşılaştırılması
8. Hafta L.V. Beethoven ve Müziği; besteciliğiile ile aynı yılların önemli ressamların eserlerineki ilişkiler. Ara sınav.
9. Hafta Beethoven besteciliğinin dönemin genel sanat anlayışı ile bağlantısı.
10. Hafta Klasik dönemin Senfonik eserleri ile aynı dönemin mimari anlayışının karşılaştırmalı analizleri
11. Hafta Klasik dönemin oda müziği eserleri ile aynı dönemim önemli resim yapıtlarının biçimsel yöneden karşılaştırmalı analizleri
12. Hafta Klasik dönemin heykel sanatındaki biçim anlayışı ile aynı dönemin müzik sanatındaki biçim anlayışının karşılaştırılmalı analizleri
13. Hafta Klasik dönemde opera sanatı
14. Hafta Klasik dönemin müzik,resim,mimari ve heykel sanatının bütün halinde karşılaştırmalı analizleri
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAhmet Say;Müzik Tarihi,müzik Ansiklopedisi Yay.,Ankara,2000. Lütfü Erol, Müziğin Sırrı, Yurtrenkleri Yay., Ankara, 2000 Leyla Pamir; Müzikte Geniş Soluklar,Ada Yay.,Ankara,Tarihsiz. Cavidan Selanik;Müziğin Tarihsel Serüveni,Doruk Yay.,Ankara,1999 Evin İlyasoğlu;Zaman İçinde Müzik,Yapı Kredi Yay.,İstanbul,1995 Roger Kamıen;Music,McGraw-Hışş Press,USA,2000 E.H. Gobrich;Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi Yay..,İstanbul,1999 Adnan Turani; Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi Yay..,İstanbul,1992
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev130
Toplam(%)70
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)70
Finalin Başarıya Oranı(%)30
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16  X
P17 
P18 
P19 
P20