Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
TÜRKİYE MÜZİK BİBLİYOGRAFYASI MZK515 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi---- 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezsiz Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi----
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Okan Murat Öztürk
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Türkiye müzik bibliyografyasının araştırılması konusunda bilgi ve tecrübe kazanır.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Bibliyografya kavramı, bibliyografik araştırmanın özellikleri.
2. Hafta Bibliyografik materyallerin sınıflandırılması: kitap, makale, dergi, ansiklopedi, referans kitapları, tezler, vb.
3. Hafta Türkiye'de müzik bibliyografyası alanının başlıca kaynakları.
4. Hafta Türk Müziği'yle ilgili XV. Yy. ve XVIII. Yy. metinleri üzerinde çalışmalar.
5. Hafta Avrupalı gezginlerin gözüyle Türk Musikisi.
6. Hafta XIX. Yy. ve Batı müziği teorisiyle karşılaştırmalar.
7. Hafta Türk Müziği'nde XX. Yy. kaynakları ve başlıca tartışmalar.
8. Hafta Arasınav.
9. Hafta Cumhuriyet döneminde müzik yayıncılığı.
10. Hafta Türkiye'de Cumhuriyet dönemindeki başlıca süreli yayınlar.
11. Hafta Müzik ve Sanat Hareketleri, Türk Folklor Araştırmaları ve Ülkü dergilerindeki müzikle ilgili yazılar.
12. Hafta Türk Musikisi ve Orkestra dergilerindeki başlıca konular.
13. Hafta Hey, Musikişinas ve Dansa Doğru dergileri.
14. Hafta Türkiye'de müzik alanındaki akademik çalışmalar.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Jacques Barzun ve H. F. Graff, Modern Araştırmacı, Tübitak Yayınları, Ankara, 1993; 2. M. Salih Ergan, Türkiye'de Müzik Bibliyografyası-Kitaplar, Notalar (1929-1993), (Kendi Yayını), Konya, 1994; 3. Veysel Arseven, Açıklamalı Türk Halk Müziği Kitap ve Makaleler Bibliyografyası, Milli Folklor Enstitüsü Yayınları: 1 ME B Devlet Kitapları, Ankara, 1969; 4. MİFAD, Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası, AÜ Basımevi, Ankara, 1975.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev130
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12  X
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20