Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
TÜRKİYE'DE MÜZİK MODERNLEŞMESİ MZK516 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi---- 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezsiz Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi----
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IÖğretim Görevlisi İsmail Lütfü Erol
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Türkiye'de yaşanan modernleşme sürecinin müzik alanındaki etkileri konusunda bilgi sahibi olur.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Temel kavramlar: gelenek ve modernleşme.
2. Hafta Bir süreç olarak modernleşme.
3. Hafta Modernleşme ve Batılılaşma.
4. Hafta Türk modernleşmesi ve "milli musiki" kavramı.
5. Hafta Geleneksel Türk müziği üzerinde Batılılaşmanın etkileri.
6. Hafta Türkiye'de Batı notası, çalgıları ve teorisinin kullanılması.
7. Hafta Muzıka-yı Humayun ve Türk müzik modernleşmesi.
8. Hafta Arasınav.
9. Hafta Cumhuriyet döneminde müzik modernleşmesi ve "musiki inkılabı".
10. Hafta Musiki Muallim Mektebi, Darülelhan, Gazi Terbiye, Devlet Konservatuarı
11. Hafta ve Batı müziği eğitimi.
12. Hafta Cumhuriyet dönemi müzik eğitim politikaları.
13. Hafta Türkiye'de konservatuar ve müzik eğitimi bölümlerinin müzik modernleşmesindeki yerleri.
14. Hafta Türkiye'de müzik modernleşmesi ve güncel popüler eğilimler.
15. Hafta Türkiye'nin müzik modernleşmesi: gelenek ve modern arasında.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Reşat Kasaba ve Sibel Bozdoğan, Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ankara, 2010.; 2. Okan Murat Öztürk, "Türkiye'de Yaşanan Modernleşme Süreci ve Anadolu Yerel Müzikleri", 21. Yy. Başında Türkiye'de Müzik, SCA Yayınları, 1992.; 3. Orhan Tekelioğlu, Pop Yazılar, Telos Yayınları, İstanbul, 2006.; 4. Meral Özbek, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000.; 5. Emre Aracı, Donizetti Paşa, YKY, İstanbul, 2006; 6. Cem Behar, Musikiden Müziğe, YKY, İstanbul, 2005.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev130
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9  X
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20