Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
XIX. YY. OSMANLI MÜZİĞİNDE BESTECİLER MZK520 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi---- 2 + 0 4

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezsiz Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi----
AKTS4
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Okan Murat Öztürk
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Osmanlı müziğinde 19. Yy.da yaşanan gelişmeler ve dönemin önde gelen bestecileri hakkında bilgi sahibi olur.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Temel çerçeve: Osmanlı kültürü ve müziğinde 19. Yüzyıl.
2. Hafta Osmanlı musikisinde bestecilik, musikişinaslık ve icracılık (hanendelik ve sazendelik): efendiler, ağalar, beyler, paşalar, hacılar ve dedeler.
3. Hafta Osmanlı musikisinde eğitim ve intikal: "meşk" geleneği.
4. Hafta Osmanlı musikisinde geleneksel eğitim kurumları olarak enderun, mehterhane ve tekkeler.
5. Hafta 19. Yy.da batılılaşma: Muzıkayı Humayun'la beraber Batı müziği icrası, notası ve eğitiminin yaygınlaşması.
6. Hafta 19. Yy.ın en önemli bestecisi: İsmail Dede Efendi.
7. Hafta 19. Yy.da geleneksel meşk silsilesi: Dellalzade İsmail Efendi ve Arif (Keçi) Mehmed Ağa.
8. Hafta Arasınav.
9. Hafta 19. Yy.dan "mevki sahibi" bir besteci profili: Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
10. Hafta 19. Yy. "şarkı" türünün büyük bestekarları: Hacı Arif Bey ve Şevki Bey.
11. Hafta Makamı tonaliteyle karşılaştırmanın öncüsü bir besteci-teorisyen: Haşim Bey.
12. Hafta 19. Yy.ın çok-kültürlülüğü içinde bir besteci profili: Nikoğos Ağa.
13. Hafta 19. Yy. çalgı müziğinin önemli bestekarı: Tanburi Büyük Osman Bey.
14. Hafta Enderun ve Muzıkayı Humayun arasında bir besteci: Rif'at Bey.
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Cem Behar, Musikiden Müziğe, YKY, İstanbul, 2005; 2. Okan Murat Öztürk, "Osmanlı Musikisinde Modernleşme ve Başkalaşım", Uluslararası Osmanlı/Türk Musikisi Sempozyumu, Nilüfer, 2006; 3. Yılmaz Öztuna, Türk Musikisi, Türkpetrol Vakfı Yay., 1987; 4. Sadun Aksüt, Türk Musikisinin 100 Bestekarı, İnkılap Kitabevi,İstanbul, 1993; 5. Emre Aracı, Donizetti Paşa, YKY, İstanbul, 2006.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev130
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19  X
P20