Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ EYD652 İkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar) 3 + 0 7

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI1
YARIYILİkinci Yarıyıl (Bahar)-İkinci Yarıyıl (Bahar)
AKTS7
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Bilimsel araştırma konusunu ve temel ilkeleri kavrar
2) Bilimsel araştırma türlerini öğreneceklerdir.
3) Bilimsel bir araştırmayı planlayıp, yapıp ilgili formata uygun bir şekilde raporlaştıracaklardır
4) Araştırma problemi ile istatistik arasında ilişki kurar
5) Bir araştırma önerisi hazırlar.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERyok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Araştırmanın doğası. Bilgiye ulaşmanın yolları, araştırma türleri ve genel araştırma yöntemleri
2. Hafta Araştırmanın amacı, problemi, araştırma sorusu, iyi bir araştırma sorusunda olması gereken özellikler.
3. Hafta Araştırmada değişken türleri. Araştırma hipotezinin anlamı.
4. Hafta Araştırma ve etik. Temel etik prensipler.
5. Hafta Literatür taraması ve yöntemleri.
6. Hafta Örneklem seçim yöntemleri. Araştırmada dış geçerlik.
7. Hafta Ölçme araçları çeşitleri. Bilişsel ve duyuşsal araçlar.
8. Hafta Araştırmada istatistiğin kullanılması. Betimsel ve çıkarımsal istatistik.
9. Hafta Araçlardan elde edilen puanların geçerlik ve güvenirliği
10. Hafta Araştırmanın iç geçerliği ve etkileyen faktörler.
11. Hafta Verilerin analizi ve analiz sonuçlarının raporlanması.
12. Hafta Deneysel yöntemler
13. Hafta Korelatif ve karşılaştıma araştırmaları
14. Hafta Alan taramaları
15. Hafta
16. Hafta
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARKarasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Frankel, J.R. & Wallen N.E. (2009). How to Design and Evaluate Research in Education. (7th ed). Boston: McGraw Hill

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Soru-Cevap,Sorun/Problem Çözme,Rapor Hazırlama,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav120
Diğer140
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5
P1         
P2  X   X   X   X   X
P3         
P4         
P5  X   X   X   X   X
P6        X  
P7         
P8         
P9      X   X   X
P10      X   X   X
P11         
P12         
P13         
P14         
P15  X   X   X   X   X
P16         
P17         
P18         
P19