Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
EĞİTİM DENETİMİ EYD655 Birinci Yarıyıl (Güz)-Birinci Yarıyıl (Güz) 3 + 0 7

DERSİN TÜRÜZorunlu
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI1
YARIYILBirinci Yarıyıl (Güz)-Birinci Yarıyıl (Güz)
AKTS7
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Servet Özdemir
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Türk eğitim sisteminde denetimin önemini kavrayacaktır
2) Türk eğitim sisteminde denetimin işleyişi hakkında bilgi edinecektir.
3) Denetimin eğitim ortamının gelişimine katkı sağlandığının farkında olacaktır.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERyok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Denetim Kavramı
2. Hafta Denetçi Rol ve Yeterlikleri: Liderlik, Yöneticilik
3. Hafta Denetçi Rol ve Yeterlikleri: Rehberlik ve Yardım, Araştırma Soruşturma
4. Hafta Denetçi Rol ve Yeterlikleri: Denetçi Yeterlikleri
5. Hafta Denetçi Seçme ve Uygulamaları
6. Hafta Denetçilerin Yetiştirilmesi
7. Hafta Denetimin Boyutları
8. Hafta Denetim Modelleri: Bilimsel Denetim
9. Hafta Denetim Modelleri: Sanatsal Denetim
10. Hafta Denetim Modelleri: Klinik Denetim
11. Hafta Denetim Modelleri: Gelişimsel Denetim
12. Hafta Denetim Modelleri: Farklılaştırılmış Denetim
13. Hafta Durum Saptama: Amacı, Türleri, İlkeleri
14. Hafta Gözlem ve Değerlendirme
15. Hafta
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARAydın, İnayet. Öğretimde Denetim. Durum Saptama, Değerlendirme ve Gelişme. Ankara: Pegem A 2005.
Aydın, Mustafa. Çağdaş Eğitim Denetimi. Genişletilmiş Üçüncü Baskı, Ankara: Pegem Yayın No: 4, 1993.
Başar, Hüseyin. Eğitim Denetçisi. Ankara: Pegem A, 2000.
Taymaz, Haydar. Teftiş: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara: Gül Yayınevi ve Dağıtım Merkezi. 1978.
Sağlamer, Emin. İlköğretimde Teftiş. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Dairesi, 1977.
Sorguç, Bahir. Adli Soruşturma. Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1980.
Sorguç, Bahir. Disiplin ve İdari Soruşturma. Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1980.
Anayasa, Milli Eğitimle ilgili kanunlar, tüzükler, yönetmelikler/önemli emirler.
Denetim konusunda yapılan tezler.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Örnek Olay İncelemesi
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev110
Proje110
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3
P1  X   X   X
P2     
P3  X   X   X
P4  X   X   X
P5     
P6     
P7    X  
P8     
P9  X   X   X
P10  X   X   X
P11      X
P12     
P13     
P14     
P15  X   X   X
P16  X   X   X
P17      X
P18     
P19      X