Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ EYD685 --- 3 + 0 7

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYIL---
AKTS7
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) nitel araştırma geleneğine ilişkin bir içgörü kazanır
2) nitel araştırma ile ilgili bir araştırma önerisi hazırlar
3) nitel araştırma metotlarını kullanarak araştırma yapar
4)
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLER
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Bilimsel Araştırma Paradigmaları
2. Hafta Nitel Araştırmanın Temelleri/Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
3. Hafta Nitel Araştırmanın Planlanması
4. Hafta Nitel Araştırmada Güvenirlik ve Geçerlik
5. Hafta Nitel Araştırmada Araştırmacı Davranışına İlişkin Bazı İlkeler
6. Hafta Nitel Araştırmada Veri Toplama Yöntemleri. I. Görüşme
7. Hafta Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Yöntemleri. II. Gözlem
8. Hafta Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Yöntemleri. III. Dokuman.
9. Hafta Nitel Araştırmalarda Veri Analizi.
10. Hafta Durum. (Örnek Olay) çalışması
11. Hafta Retrospektif ve introspektif araştırmalar
12. Hafta Nitel Araştırma Sonuçlarının Yazılması
13. Hafta Nitel Araştırma Sonuçlarının Kullanılması
14. Hafta Araştırmaların Sunulması
15. Hafta Araştırmaların Sunulması
16. Hafta
17. Hafta
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARCreswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing from Five Approaches. Sage Publications: New Jersey.
Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama için Bir Rehber. (Ed: Turan, S.). Nobel Yayınları: Ankara.
Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. (2nd ed). Newbury Park, CA: Sage Publication.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık: Ankara.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Sorun/Problem Çözme,Sunum,Proje
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav120
Proje160
Toplam(%)80
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)80
Finalin Başarıya Oranı(%)20
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4
P1  X      
P2  X   X   X  
P3       
P4      X  
P5      X  
P6       
P7       
P8       
P9  X   X   X  
P10      X  
P11       
P12       
P13       
P14       
P15  X   X   X  
P16       
P17       
P18       
P19