Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
TEST GELİŞTİRME EYD692 --- 3 + 0 7

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYIL---
AKTS7
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Halil Giray Berberoğlu
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Ölçme, durum belirleme ve istatistiksel kavram ve prensipleri anlar
2) Eğitimsel ve psikolojik testlerin hangi durumlarda kişiler ve programlar hakkında karar vermede yardımcı olabileceğini anlar
3) Güvenirlik ve geçerlik kavramlarını ve metodlarını anlar ve kullanır
4) Testlerden elde edilen puanları yorumlar ve kullanır
5) Norma dayalı ve mutlak değerlendirme süreçlerini ayırt eder ve bu tür amaçlar için kullanılacak testlerin geliştirilmesini, değerlendirilmesini ve kullanılmasını tanımlar
6) Test geliştirme ile ilgili yeni meseleleri anlar
7) Madde Tepki Kuramının temellerini anlar
8) Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı özelliklerini ayırt eder
9) Testlerle ölçülen bilişsel ve duyuşsal süreçleri tanımlar
10) Test ve madde puanları ile ilgili temel istatistikleri kullanır
11) Açık ve kapalı uçlu soru formatlarının temellerini anlar
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLER
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Ölçme, durum belirleme ve değerlendirmenin temel kavram ve ilkeleri..
2. Hafta Test planı basamakları/ Testin amacının belirlenmesi
3. Hafta Testle ölçülecek süreçlerin tanımlanması
4. Hafta Operasyonel tanımların yapılması
5. Hafta Madde formatları ve çeşitleri
6. Hafta Test sonuçlarının analizi ve yorumlanması
7. Hafta Klasik test teorisi
8. Hafta Madde teprki kuramı uygulamaları
9. Hafta Test puanlarının güvenirliği
10. Hafta Test puanlarının geçerliği
11. Hafta Madde ve test puanı analizi
12. Hafta Tutum ölçümlerindeki temel yaklaşımlar
13. Hafta Test geliştirmedeki yeni yaklaşımlar.
14. Hafta Test adaptasyonu, adaptive test uygulamaları.
15. Hafta
16. Hafta
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR Adkins, D.(1974). Test construction. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.

Anastasi, A. (1988). Psychological testing. New York: Macmillan.

Berberoğlu, G. (2203). Planning Classroom Test. (pp:726-731). In Encyclopedia of
Psychological Assessment. Rocio Fernandez- Ballesteros (Ed.) Sage Publication.

Bloom, B.S., Hastings, J.T., & Madaus, G.F. (1971). Handbook on formative and
Summative evaluation of student learning. New York: McGraw Hill

Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New
York: Holt, Rinehart, and Winston.

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. New York: Harper & Row.

Gronlund, N.E. ( 1985). Measurement and evaluation in teaching. New York: Macmillan.

Gronlund, N.E. (1993). How to make achievement tests and assessment. Boston: Allyn & Bacon.

Haladyna, M.T. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. Boston: Allyn
& Bacon.

Haladyna, M.T. and Rodriguez, M.C. (2013). Developing and validating test items.
New York: Routledge

Hambleton, R.K.,Swaminathan, H., Rogers, J.H. (1991) Fundamentals of item response
theory. Sage Publication.

Linn, R. (Ed.). (1989). Educational measurement. New York: Macmillan.

Marzano,. R. J, Brandt,R.S., Hughes, S.C., Jones, B.F., Presseisen, B.,Z., Rankin, S.C.,
Suhor, C. (1988). Dimensions of Thinking: A Framework for Curriculum and Instruction.
ASCD

Marzano, R.J. & Kendall, J.S. (2008). Designing and assessing educational objectives:
Applying the new taxonomy. Thousand Oaks: Sage Publication


Thorndike, R.L. (1982). Applied psychometrics. Boston: Houghton Mifflin Company.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Sorun/Problem Çözme,Proje,Soru-Cevap,Tartışma,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav260
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10Ö11
P1  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
P2  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
P3                     
P4                     
P5  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
P6  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
P7                     
P8  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
P9                     
P10                     
P11                     
P12                     
P13                     
P14                     
P15  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
P16                     
P17                     
P18                     
P19