Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
İŞ SAĞLIĞI HAS543 - 3 + 0 8

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezsiz Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYIL-
AKTS8
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) İş sağlığı ve güvenliği kavramını tanımlar. İş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimini özetler
2) Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımını tanımlar. İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerini belirtir İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini sıralar.
3) İstatistiki veriler ve karşılaştırmalarla dünyada ve Türkiye'deki iş sağlığı ve güvenliği durumunu ortaya koyar
4) Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeleri açıklar ve mevzuattaki temel prensipleri sıralar
5) Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin ulusal mevzuattaki yerini açıklar
6) Risk değerlendirmesinin temeli ve gerekliliğini tanımlar
7) Risk değerlendirmesi yöntemlerini sıralar
8) Çalışanları olumsuz etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal etkenleri tanımlar
9) Ergonomiyi ve temel kavramlarını tanımlar. Ergonomik risklerin etkilerini belirler. Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaları açıklar.
10) Tehlikeli durumu ve davranışları tanımlar. Kaynağında önleme, ortama yönelik koruma ve kişisel koruma gibi korunma uygulamalarının temel özelliklerini ifade eder.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Tarihsel Gelişimi
2. Hafta İş ve Sağlık İlişkileri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Halk Sağlığı İlişkisi, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Uygulama İlkeleri, Çağdaş İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı
3. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliğinde Epidemiyoloji Uygulamaları ve Mesleksel Epidemiyoloji
4. Hafta İş Hijyeni, Risk Değerlendirilmesi, Risk Yönetimi ve Risk İletişimi
5. Hafta İşyeri Ortam Faktörleri: Fiziksel, Kimyasal , Biyolojik, Ergonomik , Psikososyal Faktörler
6. Hafta Çalışma hayatında risk grupları: Kadın, Çocuk ve Gençler ; Yaşlı ve Engelliler; Risk grubu olma nedenleri ; İlgili Yasal Düzenlemeler
7. Hafta Meslek Hastalığı Kavramı ve Meslek Hastalıkları
8. Hafta Fiziksel Nedenli , Kimyasal Nedenli Meslek Hastalıkları ve Risk Etmenleri: Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
9. Hafta Tozlar , Biyolojik Nedenli Meslek Hastalıkları ve Mesleksel Kanserlerin Risk Etmenleri: Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
10. Hafta Çalışma Yaşamı ve Üreme Sağlığı; İş Kazaları; Ergonomi ve Ergonomik risklerin etkileri: Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
11. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
12. Hafta İşyerinde Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Eğitimi
13. Hafta Çalışan Sağlığının Korunmasında Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılması ve Çalışanın Sağlığının Korunması
14. Hafta İş Hukuku, Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği; Ulusal ve Uluslararası Korunma Politikaları
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Saltık, A., Dünya'da ve Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunu ve Çözümler, 2010-11 / Ankara, www.ahmetsaltik.com
2. İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği, MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), t.c., Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Ocak, 2005.
4. İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı, www.idealisg.com/uploadimg/haberler/is-guvenligi-uzmanligi-temel-egitim-programi.pdf
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
6. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuat
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Proje,Rapor Hazırlama,Soru-Cevap,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ödev250
Toplam(%)50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)50
Finalin Başarıya Oranı(%)50
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7Ö8Ö9Ö10
P1  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
P2                   
P3  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
P4                   
P5                   
P6                   
P7                   
P8                   
P9                   
P10  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
P11  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X