Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Kalite Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
İSTATİSTİKSEL ANALİZ KAL508 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi---- 3 + 0 10

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi----
AKTS10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Kumru Didem Atalay
Doktor Öğretim Üyesi Burçin Çakır
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) İstatistik veri setlerinin özetlenmesinde kullanılan sayısal ve grafiksel yöntemlerini uygulayarak yorumlayabilme becerisi kazanır.
2) Olasılığın tanımını ve kurallarını öğrenerek problem çözebilme becerisi kazanır.
3) Rassal değişken ve rassal değişkenlerin olasılık ve dağılım fonksiyonları kavramlarını öğrenip uygulayabilme becerisi kazanır.
4) Problemlere uygun olarak bazı kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarını seçilebilme, uygulayabilme ve gerçek hayat problemleri ile ilişkilendirebilme becerisi kazanır.
5) İstatistiğin temel kavramlarını (kitle, örneklem, rasgele örnekleme, örnekleme dağılımı vb.) tanımlayabilme becerisi kazanır.
6) Güven aralıkları ve hipotez testlerinde örnekleme dağılımlarını kullanıp, çıkarsama yapabilme becerisi kazanır.
7) Yapılacak araştırmalarda değişkenler arası ilişkilerin ortaya koyabilme yeteneği kazanır.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Olasılık tanımları, Rassal değişken ve fonksiyonları
2. Hafta Beklenen değer ve momentler
3. Hafta Önemli Kesikli Dağılımlar
4. Hafta Önemli Sürekli Dağılımlar
5. Hafta Rasgele Örnekleme, Bazı Önemli İstatistikler,
6. Hafta Örnekleme Dağılımı Kavramı, Ortalamaların ve S2'nin Örnekleme Dağılımları
7. Hafta t-Dağılımı ve F-Dağılımı,
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ortalama ve Ortalama Farkları için Tek ve İki Örnek Tahmin Problemleri,
10. Hafta Hipotez Testi Kavramı, Hata Tipleri, P Değeri Kullanımı,
11. Hafta Ortalama ve Ortalama Farkları için Tek ve İki Örnek Hipotez Testleri,
12. Hafta Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon,
13. Hafta Regresyonda ANOVA Yaklaşımı
14. Hafta Çoklu Regresyona Giriş.Kalite Mühendisliği uygulamaları.
15. Hafta
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLARWalpole R.E., Myers R.H. Myers Sh. L. Ye K. Probability and Statistics or Engineers and Scientists Prentice Hall. 7th edition.
Kara, İ., Olasılık, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 2000.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Sorun/Problem Çözme,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav130
Ödev410
Mini-Sınav420
Devam145
Toplam(%)65
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)65
Finalin Başarıya Oranı(%)35
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6Ö7
P1  X   X   X   X   X   X   X
P2          X   X   X
P3  X   X   X   X   X   X   X
P4             
P5    X   X   X   X   X   X
P6