Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Kalite Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
SİSTEM BENZETİMİ KAL523 Program Ders Listesi-Program Ders Listesi---- 3 + 0 10

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİTezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi-Program Ders Listesi----
AKTS10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IProfesör Doktor Berna Dengiz
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneği kazanır.
2) Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi kazanır.
3) Bir sistem, eleman ve prosesi istenilen ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanır.
4) Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi kazanır.
5) Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik aygıtlarını kullanabilme becerisi kazanır.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Sistem benzetimine genel bir bakış
2. Hafta Girdi analizi (Girdi olasılık dağılımlarının seçilmesi)
3. Hafta Girdi analizi (Girdi olasılık dağılımlarının seçilmesi)
4. Hafta Benzetim modelinin doğruluğu ve geçerliliği
5. Hafta Benzetim modelinin doğruluğu ve geçerliliği
6. Hafta Çıktı Analizi
7. Hafta Çıktı Analizi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Çıktı Analizi
10. Hafta Varyans azaltma teknikleri
11. Hafta Benzetim optimizasyonu
12. Hafta Benzetim optimizas onu
13. Hafta Makale kritiği
14. Hafta Genel Tekrar
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR(1) Law, A.M., Kelton, W.D., Simulation Modelling and Analysis
(2)Pegden, C.D., Shannon, R.E., and Sadowski, R.P. Introduction to Simulation Using SIMAN (2nd ed.),1995
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Sunum,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav135
Ödev320
Devam15
Toplam(%)60
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)60
Finalin Başarıya Oranı(%)40
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5
P1  X        
P2          X
P3    X   X    
P4         
P5        X  
P6