Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
ENVANTER TEORİSİ END613 Program Ders Listesi------ 3 + 0 10

DERSİN TÜRÜSeçmeli
DERSİN DÜZEYİDoktora
DERSİN YILI-
YARIYILProgram Ders Listesi------
AKTS10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)IDoçent Doktor Yusuf Tansel İç
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Stok, stok yönetimi ve talep kavramlarını tanımlayabilir
2) Stok maliyetlerini belirleyebilir ve maliyet fonksiyonlarını kurabilir
3) Temel stok politikalarına göre stokları modelleme, analiz etme ve çözme becerisi kazanır
4) Stok konularında araştırma yapabilir ve nitel-nicel öneriler sunabilir
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİYüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARIYok
ÖNERİLEN DERSLERYok
DERS İÇERİĞİ
HAFTAKONULAR
1. Hafta Temel stok kavramına giriş
2. Hafta Stok maliyetleri (tedarik, stokta tutma ve elde bulund rmama)
3. Hafta Temel stok politikaları (temel EOQ modeli)
4. Hafta Temel stok politikaları (üretim modeli EPQ)
5. Hafta Deterministik ve stokastik modeller
6. Hafta Sabit ve değişken yeniden sipariş aralıkları
7. Hafta Dinamik modeller (WW, Zangwill ve Silver Meal Alg.)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Çok aşamalı modeller
10. Hafta Tek ve çok ürünlü dinamik envanter modelleri
11. Hafta Sezgisel algoritmalar
12. Hafta Araştırma Projesi Sunuşları
13. Hafta Araştırma Projesi Sunuşları
14. Hafta Araştırma Projesi Sunuşları
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR1. Narasimhan, S.L, McLeavey, D.W, Billington, P.J, (1995) Production Planning and Inventory Control, Prentice Hall
2. Johnson, L.A, Montgomery, D.C, (1974) Operations Research in Production Planning, Scheduling, and Inventory Control, John Wiley & Sons.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİAnlatım,Soru-Cevap,Sorun/Problem Çözme,Eğitim-Uygulama,Sunum
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 SayısıToplam Katkısı(%)
Ara Sınav125
Mini-Sınav210
Proje115
Devam15
Makale Sunuşu110
Toplam(%)65
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)65
Finalin Başarıya Oranı(%)35
Toplam(%)100
DİLTürkçe
STAJ / UYGULAMAYok
  

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ
Ö1Ö2Ö3Ö4
P1  X   X   X  
P2    X   X  
P3      X  
P4       
P5      X  
P6       
P7       
P8       
P9       
P10        X
P11        X