Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

DERS ADIDERS KODUYARIYILTEORİ1 + UYGULAMA (Saat)AKTS
YETERLİK ÇALIŞMALARI END685 Program Ders Listesi 0 + 0 30

YARIYILProgram Ders Listesi
30

Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Topluluk önünde konuşabilme yeteneği kazanır
2) Tartışma ve iletişim yeteneği kazanır
3) Bilimsel bir çalışma için amaç ve hedef belirleyebilir
4) Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi kazanır
5) Yaşam boyu öğrenme ihtiyacını kavrar ve bu yeteneği kazanır
6) Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olur
  

Ö1Ö2Ö3Ö4Ö5Ö6
P1           
P2      X      
P3      X      
P4           
P5           
P6           
P7  X   X     X    
P8          X  
P9           
P10           
P11            X