Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci en az 120 ECTS kredisi alarak mezun olabilir. Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için en az 7 ders ve tez çalışmasının tamamlanması gerekmektedir. Öğrencinin aldığı tüm derslerden en az C veya üzeri harf notu alması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir.